Lämnar kommunen Hebygårdar åt sitt öde?

Öppet brev till samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige Heby kommun

Lämnar kommunen Hebygårdar åt sitt öde?

Det kommunägda bostadsbolaget Hebygårdar har ett stort antal lägenheter som står inför behov av renovering/ombyggnation – i storleksordningen 400 stycken.

I skrivande stund genomgår fastigheterna Tegelmästaren 1 och 2 på Stationsvägen en omfattande och välbehövlig renovering.

Ägaren, det vill säga kommunen, har nu tagit beslut om lånestopp för bolaget. Inga fortsatta lån för renoveringar utan dessa ska fortsättningsvis enbart finansieras av bolaget.

Vi anser att det är fullkomligt orimligt att Hebygårdar ska klara dessa stora upprustningar med eget kapital. Om varje lägenhet kostar exempelvis 500 000 kronor att renovera, vilket inte på något sätt är en orealistisk summa, skulle det betyda att notan slutar på 200 miljoner kronor. Om kostnaden är 600 000 kronor per lägenhet blir totalsumman 240 miljoner. Pengar som därmed skulle dränera bolaget på det egna kapitalet, vilket skulle öka bolagets sårbarhet.

Lika orimligt är det att låta kostnaderna drabba hyresgästerna, vilket sannolikt blir fallet i och med ett lånestopp. Nuvarande hyresgäster ska inte behöva belastas med hela kostnaden för insatser som ska fördelas på de kommande 20-50 åren. Den här typen av investeringar bör fördelas på både nuvarande och kommande hyresgäster genom att amortera på lånen som tas för åtgärderna.

Väljer man istället att renovera i lägre takt innebär det kortsiktiga och kostsamma akutåtgärder. Bolaget drabbas idag av omfattande vattenskador på grund av framför allt gamla uttjänta stammar då en stor del av beståndet är byggt på 60- och 70-talet. Vattenskadorna leder till brandkårsutryckningar och är en ekonomiskt dålig affär sett på sikt. Det vore därför angeläget att bolaget har möjlighet att driva renoveringarna i den takt man förmår utifrån givna förutsättningar vad gäller tillgång till entreprenörer med mera.

Hyresgästföreningen ser det som ett märkligt och kortsiktigt kommunalt agerande att sätta stopp för upplåning, dels via kommunen och dels externt genom att neka borgen. Ökande reparationskostnader i snabb takt kan på sikt dränera bolagets ekonomi och det är svårt att se att detta skulle vara ett framgångsrikt och effektivt sätt att driva ett helägt kommunbolag. Vi anser att kommunen på detta sätt lämnar Hebygårdar och dess hyresgäster åt sitt öde.

Rolf Meiding, ordförande Hyresgästföreningen Sala-Heby

Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare

--------------------------------
Kontakt:
Lena Jansson Nordin, lena.janssonnordin@hyresgastforeningen.se, 
0727-14 58 16
Rolf Meiding, roffespost@gmail.com, 070-177 04 02