Nej tack till orimliga hyresjusteringar i Skåne

Nu drar förhandlingarna om 2019 års hyror igång på allvar. Hyresvärdarnas rekordstora vinster och fortsatt låga räntor bör synas i hyresförhandlingarna för 2019 och bör innebära inga eller ytterst små hyresjusteringar. Det är det rimliga, inte de 3–3,5 procent som är den hyreshöjning Fastighetsägarna och SABO vill ha i Skåne. I Skåne är flera hyresjusteringar redan klara inför 2019. Dessa justeringar är del av tvåårsavtal och ligger på 0,89–0,95 procent. Dessa ser vi som mer rimliga nivåer på hyresjusteringar under 2019.

Fastighetsägarna vill i sina hyreskrav för 2019 gärna koppla hyresutvecklingen till den samhällsekonomiska utvecklingen. Det skulle ju kunna vara logiskt mot bakgrund av att inflationen nu är på väg uppåt. Men då väljer fastighetsägarna att bortse ifrån att hyrorna stigit väsentligt mer än inflationen de senaste åren. Och jämför man med andra priser så har kostnaden för att bo i hyreshus stigit mer än dubbelt så mycket som andra priser sedan 1980.

Hyresrätten har varit den mest attraktiva investeringsformen de senaste 20 åren med bättre förräntning än lokaler. En av anledningarna är en säker inkomst i form av hyra som aldrig sjunker. Inför att förhandlingsarbetet drar igång har Hyresgästföreningen analyserat bostadsföretagens ekonomi. Vi kan precis som förra året konstatera att det är fortsatt lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter.

Hyresvärdarnas vinster har fortsatt öka, räntorna är låga och alla lägenheter är i stort sett uthyrda. I förhållande till risk är avkastningen vid fastighetsägande mycket god, både genom direktavkastning och genom värdestegring. Förklaringen är enkel – det råder bostadsbrist i nästan hela Sverige.

Den ekonomiska situationen för hyresgästerna påverkar i förlängningen hela samhällsekonomin. En procent i hyreshöjning, vilket kan låta som en liten ökning, minskar hyresgästers köpkraft med en miljard kronor. Man ska också komma ihåg att sex av tio hushåll består av ensamstående, med eller utan barn, som ensam ska bära en eventuell hyreshöjning med sin enda inkomst.

Det råder dessutom stor enighet om att hyresrätten är skattemässigt missgynnad jämfört med ägda småhus och bostadsrätter. Och det handlar om stora pengar i form av till exempel ränteavdrag och ROT-avdrag. För hyresrättens konkurrenskraft och framtid är det av yttersta vikt att den får bättre skattemässiga villkor. Det blir en viktig uppgift för nästa regering att få till en skattereform som innebär en mer neutral beskattning av upplåtelseformerna.

Vi hyresgäster i Skåne menar att 3–3,5 procent i hyreshöjningar för 2019 är ett orimligt krav när hyresvärdarnas vinster samtidigt ökar, räntan är låg och det knappt finns tomma lägenheter. Hyresgästföreningen kräver rimliga hyresjusteringar, baserade på lokala förutsättningar. Därför är det viktigt för oss hyresgäster att förhandlingarna sker lokalt, och inte nationellt.

Kenneth Gustavsson, regionordförande, Hyresgästföreningen region södra Skåne
Joakim Lund, förhandlingschef, Hyresgästföreningen region södra Skåne