Ökat inflytande för Förbos hyresgäster

Tidigare i dag undertecknade företrädare för Hyresgästföreningen och Förbo ett gemensamt boinflytandeavtal. Det är ett avtal som ger Förbos hyresgäster större möjligheter att påverka och få ett reellt inflytande över sin boendemiljö.

Syftet med boinflytandearbetet är att få fler stolta och nöjda hyresgäster som trivs och känner sig trygga där de bor. Det ska uppnås genom att hyresvärd och hyresgäster tillsammans arbetar för att skapa bostadsområden som erbjuder ökad trygghet, inflytande och gemenskap.

  • -Det här innebär en nystart, en nytändning på det vi kallar boinflytande, säger Peter Granstedt, vd för Förbo, Bra kan alltid bli bättre och nu vill vi nå nya nivåer och komma närmare det övergripande målet att få mer nöjda kunder.

Vad som ska hända i respektive område är inte bestämt på förhand utan det avgörs av hyresgästernas egna önskemål. Deras behov och önskemål fångas upp genom bland annat boendeenkäter, samtal på gårdar och i trapphus, större bomöten och lokala samrådsgrupper.

I något område kan det till exempel handla om att lekplatsen byggs om, i ett annat om förbättrad sopsortering, längre tvättider eller gemensamma odlingslotter och grillplatser.

  • -Hela tanken är att det här avtalet ska göra stor skillnad för den enskilde hyresgästen hos Förbo, säger Jesper Bryngelsson, biträdande chef för lokalt utvecklingsarbete hos Hyresgästföreningen. Hyresgästerna ska känna att de kan påverka sitt boende och bli lyssnade på.
  • -Sedan räcker det naturligtvis inte att sitta på ett kontor och skriva på ett papper, så nu är det upp till bevis. Det är nu avtalet ska fyllas med innehåll så det är nu det verkliga arbetet startar.

Förbo ägs gemensamt av de fyra kommunerna Härryda, Lerum, Kungälv och Mölndal och har drygt 5 500 lägenheter.