Höjda hyror för hyresgäster hos LKF

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och LKF har avslutats. Resultatet blev en tvåårsuppgörelse som innebär en hyreshöjning på 1,74 procent från den 1 februari 2019 och en höjning på 2,0 procent från den 1 januari 2020.

LKF gick ut med ett hyreskrav på 2,9 procent från den 1 januari 2019.

– Resultatet är en långsiktig överenskommelse för två år, där hyresgästen har möjlighet att planera sin ekonomi under en längre tid. Vi lyckades få ner det ursprungliga kravet rejält och dessutom senarelägga 2019 års höjning. Detta är en rimlig hyreshöjning och tillräckligt för att LKF ska kunna fortsätta sin höga nyproduktionstakt, säger Petter Ek, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

En lägenhet som idag har en hyra på 5000 kronor kommer att kosta 87 kronor mer i månaden efter den 1 februari 2019.

För mer information, kontakta:
Petter Ek, förhandlare, 010-459 23 12
Mikael Grönvall, förhandlare, 010-459 23 20