Många års hyreshöjningar för lägenheter ägda av Salems kommun är ogiltiga

Samtliga hyresgäster som bott i lägenheter ägda av Salems kommun under minst de senaste tio åren bör kontrollera om kommunen höjt hyran med hänvisning till förhandlingar med Hyresgästföreningen. I så fall har de sannolikt rätt till återbetalningar av ganska mycket pengar.

I ett ovanligt fall har Salems kommun hävdat att hyreshöjningar i kommunens lägenheter inte har gjorts på rätt sätt under minst 10 års tid. Salems kommun begärde för två år sedan att förhandlingsordningen mellan kommunen och Hyresgästföreningen skulle upphöra då bostäder saknades på de adresser som ursprungligen räknades upp i förhandlingsordningen.

Hyresgästföreningen anförde i sin tur att Salems kommun sedan lång tid skriftligen önskat förhandla om andra fastigheter och att dessa förhandlingar och skriftliga överenskommelser inneburit att förhandlingsordningen fått en annan innebörd.

I torsdags meddelade Hyresnämnden i Stockholm att kommunens förhandlingsinitiativ och tecknade förhandlingsöverenskommelser inte kan ändra vilka lägenheter som omfattas av förhandlingsordningen.

Hyresgästföreningens förhandlingsjurist Jonas Fink Öhlmer:

– Eftersom vi under åren sett en juridisk utveckling i en annan riktning än Hyresnämndens beslut var det nödvändigt att låta Hyresnämnden pröva frågan om kravet på skriftlighet var uppfyllt.

Hyresnämndens beslut innebär att de hyreshöjningar som Salems kommun tagit ut av hyresgästerna inte skett på ett tillåtet sätt.

– Mitt råd till samtliga hyresgäster som bott i lägenheter ägda av Salems kommun under åtminstone senaste tio åren är att kontrollera om kommunen höjt hyran med hänvisning till förhandlingar med Hyresgästföreningen. Det är sannolikt att ett stort antal befintliga och tidigare hyresgäster har rätt till återbetalningar av ganska mycket pengar. Detta gäller även dödsbon.

Salems kommun har inte följt hyreslagstiftningen regler för att ändra hyran. Det innebär även att hyresvärden ska förhandla hyror med hyresgästerna direkt.

Stefan Björk, förhandlare på Hyresgästföreningen, förklarar hur avsaknad av förhandlingsordning påverkar framtida hyreshöjningar:

– Om hyresvärden önskar höja hyran måste de komma överens med varje hyresgäst för sig om detta. Hyresgästerna måste acceptera höjningen, i annat fall måste hyresvärden gå till hyresnämnden för höjning. En process där hyresvärden får stå sina egna kostnader.


För mer information kontakta:

Stefan Björk
Förhandlare, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-2933884
stefan.bjork@hyresgastforeningen.se

Salan Ahlgren
Kommunikatör, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-5796182
salan.ahlgren@hyresgastforeningen.se