Stödet för renovering och energieffektivisering försvinner vid årsskiftet

2016 infördes ett statligt stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden med socioekonomiska utmaningar.
Syftet var att tillhandahålla hyresbostäder med lägre hyra i renoverade och energieffektiviserade flerbostadshus.

Nu försvinner stödet den 1 januari 2019. Det är ett resultat av riksdagens rambeslut om statens budget för nästa år.

Ombyggnationer och renoveringar av hyreslägenheter leder inte sällan till rejäla påslag på hyran. Under de senaste åren har Hyresgästföreningen sett många exempel på hyreshöjningar på uppåt 60-70 procent. Detta har i sin tur fått till följd att många hyresgäster tvingats flytta från sina hem på grund av att man inte längre har råd att bo kvar. Barnfamiljer, ensamstående, äldre och sjuka hör till dom som drabbas hårdast. Barn rycks upp med rötterna, tvingas byta skola och närmiljö, ensamstående berövas grannar och social gemenskap. Detta är några exempel på den krassa verkligheten.

- Stödet har i många fall varit skillnaden mellan att tvingas flytta och kunna bo kvar och har resulterat i att vi lyckats få till en hyfsad hyresnivå i flera ombyggnationer i regionen, säger Lena Jansson Nordin, förhandlare på Hyresgästföreningen Aros Gävle.

- Många ombyggnationer står på tur hos oss och vi hade hoppats att hyresgästerna även fortsättningsvis kunnat få ta del av stödet. Nu ser det inte så ut och det oroar oss djupt, säger Lena Jansson Nordin i ett pressmeddelande.

Kontakt:

Lena Jansson Nordin, förhandlare, Hyresgästföreningen, Region Aros-Gävle mobil 072- 714 58 16

Vicktoria bagi, pressansvarig, Hyresgästföreningen, Region Aros-Gävle mobil: 070-278 51 01