Slopat investeringsstöd äventyrar framtida lägenheter

Från och med årsskiftet försvinner investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder. Det är en av posterna i den M+KD-budget som riksdagen klubbade igenom i onsdags. Hyresgästföreningen i Västerås känner sig oroade över vilka följdverkningar det här kan komma att innebära för planerade lägenhetsbyggen i Västerås.

- Det är en åtgärd som kommer att påverka möjligheterna att bygga bostäder med rimliga hyror mycket negativt , säger Johan Kretz, förhandlare hos Hyresgästföreningen i Region Aros-Gävle.

Ett slopat investeringsstöd innebär inte bara att bostadsföretag inte längre kommer att kunna ansöka om stöd. Risken är att påbörjade och färdiga byggprojekt nu skjuts i sank. Detta eftersom länsstyrelsen efter årsskiftet inte kommer att få behandla ansökningar om stöd, även om dessa kommit in före tidpunkten.

- Ett flertal bostadsföretag har redan ansökningar inne eller håller på att förbereda nya ansökningar. Bara i Västerås finns det över 400 planerade lägenheter som nu ser ut att gå om intet, säger Johan Kretz.

Allmännyttiga Mimer har 128 lägenheter i Bäckby centrum som väntar på klartecken om investeringsstöd, liksom privata Nils Ludvigsson fastigheter som planerat att bygga 300 lägenheter i ett centralt läge i Västerås.

Kontaktpersoner:

Johan Kretz, förhandlare hos Hyresgästföreningen i Region Aros-Gävle mobil 070-600 14 48

Vicktoria Bagi, pressansvarig, Hyresgästföreningen, Region Aros-Gävle mobil 070-278 51 01

Nils Ludvigsson, VD/Förvaltare, Nils Ludvigssons Fastigheter, mobil 070-910 50 89

Mikael Källqvist, VD, Bostads AB Mimer, telefon 021-397016