Hyresgästföreningen och Salabostäder har nått en överenskommelse

Förhandlingen om 2019 års hyror som förts mellan Salabostäder och Hyresgästföreningen har nu avslutats.  Överenskommelse som träffats ger en genomsnittlig hyreshöjning på 1,8%, vilket motsvarar 108 kronor i månaden för en lägenhet med 6000 kronor i hyra. Höjningen varierar beroende på i vilket område lägenheten finns.

- Förhandlingarna har inte varit enkla och vi är inte helt nöjda, men vi bedömer att en prövning i Hyresmarknadskommittén inte hade gett oss ett bättre utfall. Istället hade hyresgästerna fått leva i ovisshet under ytterligare en period, med risken att vi då hade fått både en retroaktiv höjning och ett högre hyrespåslag. Nu kommer hyrorna i snitt att höjas med 1,80 procent från 1 januari men det blir differentierade höjningar beroende på var man bor. Det kan också skilja inom en specifik fastighet och det beror på att det finns olika hyror för lika lägenheter i den nuvarande hyressättningen, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare för Region Aros-Gävle Lena Jansson Nordin.

Förhandlingarna har i hög grad kretsat kring vad bolaget egentligen behöver i hyrespåslag. Hyresgästföreningen har menat att förhandlingarna huvudsakligen skall föras på de ekonomiska förutsättningarna för det kommande året. Bolaget har argumenterat för att man behöver hyreshöjningen för framtida ombyggnationer och renoveringar av fastigheterna.Diskussionerna har handlat om hur säkra framtidsbedömningarna kan anses vara, hur renoveringar har utförs och i vilken mån dagens hyresgäster skall bära bördan för de kommande renoveringarna.

- Det är en balansgång. Vi vet att många av Salas hyresgäster redan idag tyngs av att en väsentlig del av inkomsten går till att betala hyran och vårt uppdrag är att förhandla fram rimliga hyresökningar så att alla har råd att bo. Samtidigt måste vi ta ansvar för att säkerställa att allmännyttan finns kvar som en huvudaktör på hyresmarknaden i Sala. Vi tror att en utveckling där de privata hyresvärdarna tar över vore olyckligt för kommunen, säger Lars Öberg, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för Salabostäder.

Kontaktpersoner:

Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle mbil 0727-14 58 16

Vicktoria Bagi, pressansvarig, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle, mobil 0702-785101