Trelleborgshems hyresgäster riskerar betala för annan kommunal verksamhet

På måndag den 17 december kommer Trelleborgs kommunfullmäktige att fatta beslut om att föra över Trelleborgshem AB till kommunkoncernen Trelleborgs Rådhus AB. Hyresgästföreningen är kritisk till att bostadsbolaget ska ingå i kommunkoncernen.

Trelleborgs Rådhus AB har till uppgift att företräda hela Trelleborgs kommuns intressen och utöva ägarstyrning i kommunens helägda bolag som ingår i koncernen.

– Vi ser stora risker med att lägga Trelleborgshem i en stor kommunkoncern. En kommunkoncern kan användas till att föra över vinster från bolag som går bra till bolag med sämre ekonomi. De pengar som hyresgästerna betalar in i form av hyror skulle alltså användas till annan kommunal verksamhet, vilket i praktiken innebär en dubbelbeskattning av hyresgästerna. Pengarna från Trelleborgshem ska stanna i bostadsbolaget och komma hyresgästerna till godo, genom underhåll, nybyggnation och investeringar i existerande fastigheter, säger Sten Lundström, från styrelsen i Hyresgästföreningen i Trelleborg.

– Syftet med ett kommunalt bostadsbolag är att tillgodose trelleborgarnas behov av bostäder. Det här syftet riskerar att grumlas när ägaren inte har samma fokus. En kommunal koncernbildning där Trelleborgshem ingår skulle också riskera att försvåra hyresförhandlingarna om det visar sig att de inbetalda hyrorna i själva verket går till annan verksamhet än till bostadsbolaget, avslutar Sten Lundström.

För mer information, kontakta:
Sten Lundström, ledamot, Hyresgästföreningen Svedala/Vellinge/Trelleborg, 0703-43 96 84
Lars-Olof Carlsson, ordförande, Hyresgästföreningen Svedala/Vellinge/Trelleborg, 0736-99 97 88