Elräkning sänktes med 3 700 kronor per år

Med en lägenhet på 80 kvadratmeter fick hyresgäster i Hemse betala cirka 6 600 kronor per år för el. En hyresgäst uppmärksammade den höga elräkningen och med hjälp av Hyresgästföreningen kunde månadskostnaden sänkas med drygt 300 kronor.

– En hyresgäst ringde till mig och uppmärksammade den höga elkostnaden. När vi tittade närmare på det höll vi med hyresgästen. Avgiften för el var för hög, säger Susanne Davidsson, förhandlare på Hyresgästföreningen region Sydost.

Lägenheterna det gäller ligger i ett kvarter ägt av Gotlandshem i Hemse. Där faktureras elen kollektivt. Avgiften låg innan förhandling på 83kWh/kvm (kilowattimmar per kvadratmeter) vilket motsvarar 83 kronor per kvadratmeter och år. Hyresgästföreningen kunde genom förhandlingsdelegationen, som består av förtroendevalda hyresgäster i området, framföra kritiken till årsförhandlingen med Gotlandshem inför 2019.

Överenskommelsen slutade med en sänkning av elpriset till 36kWh/kvm, vilket motsvarar 36 kronor per kvadratmeter och år. Förändringen börjar gälla från 1 januari 2019.

På en exempellägenhet på 80 kvadratmeter innebär sänkningen en månadskostnad på cirka 200 kronor per månad istället för 500 kronor per månad.

– Detta är ett gott exempel på hur vi kan göra skillnad när en hyresgäst hör av sig till oss, Susanne Davidsson.


För mer information, kontakta gärna:

Susanne Davidsson, förhandlare på Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 25
E-post: Susanne.davidsson@hyresgastforeningen.se