Hyresgästföreningen och Ekerö Bostäder har kommit överens om hyror för 2019

Överenskommelsen innebär att Ekerö Bostäder höjer bostadshyrorna med som lägst 2,1 och upp till 3,19 procent (beroende på olika områdesfaktorer) från 1 januari 2019, höjningen omfattar 855 lägenheter. Den generella årliga höjningen är 2,1 procent och därutöver får Ekerö Bostäder ytterligare 0,1 procent i de flesta områden för införandet av öppen fiber och 0,5 procent för ett pilotprojekt med kvartersvärdar.

– Kvartersvärdarna ska bland annat rondera bostadsområdena och förbättra hanteringen av grovsopor. Tanken är att höja både förvaltningskvaliteten och öka trivseln. Om ett år ska vi utvärdera projektet, faller det inte väl ut ska vi och Ekerö Bostäder ha en gemensam diskussion om hur pengarna ska användas istället, säger Sandra Michel, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm

Ett 40-tal lägenheter får en hyreshöjning på 3,19 procent, detta mot bakgrund av att hushålsel ingår i deras grundhyra och de kraftigt höjda el-priserna ådragit en sned hyressättning.

– Ekerö Bostäders yrkande var 3,89 procent. Nu har vi efter konstruktiva förhandlingar lyckats få ner det till mellan 2,1 och 3,19. Bolaget har stora underhållsutmaningar och sett till det så är utfallet rimligt, säger Stefan Björn ordförande för Hyresgästföreningens delegation för boende hos Ekerö Bostäder.

Parkeringar, garage och extra förråd som också omfattas av förhandlingen, kommer få nya månadshyror som bättre skall avspegla bruksvärdet på parkeringar, garage och förråd i Ekerö kommun.

För mer information, kontakta:

Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-63 96 171

Timo Siikaluoma, VD, Ekerö Bostäder
08-420 032 00