Förhandlingsöverenskommelse om 2019 års hyror för hyresrätter hos Micasa

Efter förhandling har Hyresgästföreningen kommit överens med Micasa Fastigheter i Stockholm AB om ett genomsnitt på 1,6 procent med en differentiering av hyresjusteringarna mellan 1,3 till 2,5 procent för 2019.

Micasa yrkade på ett genomsnitt om 3,0 procent vilket hade inneburit en differentiering mellan 2,7, 3,1 och 3,9 procent. Den hyra som hade stigit kraftigast enligt Micasas yrkande hade höjts med 495 kronor/månaden. Resultatet för hyresrätten med högst höjning blev nu istället 318 kronor/månaden.

Bakgrunden till hyresjusteringen är flera år av omfattande höjningar av bland annat elnätsavgifter och kommunens taxor för exempelvis vatten och avlopp som kommer pågå under flera år framöver. Värst är det med tomträttsavgälderna, den ”hyra” som bostadsbolagen betalar till kommunen för marken som husen står på. Där kommer Stockholm stad att höja priserna stegvis, med så mycket som 150 procent. Räntekostnaderna förväntas öka kraftigare än tidigare prognoser.

– Micasas hyresgäster har ofta låga inkomster, därför krävs lägre uppgörelse överlag. En tröst är att vi slipper höjning i efterskott. 2018 fick hyresgästerna betala dubbel hyreshöjning under andra halvåret, det var inte alls bra. Dessutom kunde vi komma överens lokalt, vilket oftast gynnar hyresgästerna på kort och lång sikt, säger Ulf Wester ordförande i förhandlingsdelegationen för Hyresgästföreningen.

Bolaget menar också att det är mer lämpligt med en viss hyreshöjning varje enskilt år istället för kraftigare hyresjusteringar enskilda år för att hyresgästerna skall ha en mer hanterbar total privatekonomi.

Hyresgästföreningen ser att det mest lämpliga är mer återhållsam hyresutveckling mot bakgrund av att Micasas hyresgäster har en mer ansträngd privatekonomi än vanliga hyresgästhushåll.

För mer information, kontakta:

Linus Pettersson, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-23 60 530
linus.pettersson@hyresgastforeningen.se