Hög tid för politikerna att ta ansvar för Växjöbostäder

Hyresgästföreningen och Växjöbostäder kommer inte överens om hyresförhandlingarna, efter att Växjöbostäder begärt rekordhög höjning. Björn Johansson från Hyresgästföreningen menar att Växjöbostäder agerar oseriöst och att politikerna måste ta ansvar för bolaget.

Växjöbostäder begärde i hyresförhandlingarna om 2019 års hyror en hyreshöjning på sju procent. Bolaget har nu frånträtt förhandlingarna med Hyresgästföreningen och frågan kommer återigen att prövas av Hyresmarknadskommittén, en oberoende kommitté som avgör förhandlingar som strandat mellan kommunala bostadsbolag och Hyresgästföreningen.

Växjöbostäders krav och agerande i förhandlingarna avviker markant från hur andra kommunala bostadsföretag har agerat i landet. Som exempel kan nämnas att Hyresgästföreningen har överenskommit med Kalmarhem och Vätterhem i Jönköping om en hyreshöjning på 1,4 respektive 1,7 procent för 2019. Föreningen beskriver de förhandlingarna som smidiga där parterna har enats om hyreshöjningar utifrån lokala kostnadsförändringar. Även i Stockholm, som har en helt annan kostnadsbild än man har i Växjö, har parterna enats om en hyreshöjning på 2,35 procent för de tre bolagen Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder.

– Det är så seriösa allmännyttiga bolag agerar, de yrkar på en justering av hyran relaterad till kostnaden för att äga och förvalta sina fastigheter, säger Björn Johansson, regionordförande Hyresgästföreningen region Sydost.

Växjöbostäders ledning har däremot yrkat på hyreshöjningar på sju procent för att de behöver det till underhåll. Detta samtidigt som bolaget har innestående vinster på 1,7 miljarder kronor och delar ut mångmiljonbelopp till ägaren, kommunen.

– Växjöbostäders agerande i hyresförhandlingarna är minst sagt oseriöst och har väckt uppseende långt utanför Växjö. När bolagets ledning agerar på ett sätt som tydligt visar att man inte förstår vilken roll man har som allmännyttigt bolag gentemot sina hyresgäster och att detta agerande riskerar både Växjö kommuns och Växjöbostäders anseende, är det inte längre enbart en fråga om en hyresförhandling som har gått fel, säger Björn Johansson.

Föreningen menar att ansvaret nu vilar tungt på bolaget ägare, det vill säga kommunens ledning för att ledningen i bolaget så tydligt agerar i strid med branschpraxis och emot hyresgästernas intresse. Hyresgästföreningen förutsätter att Växjös politiker i allmänhet och kommunledningen i synnerhet tar ansvar för att återskapa ett förtroende för sitt allmännyttiga bolag.


För mer information, kontakta gärna:
Björn Johansson, Ordförande Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 070 275 30 72
E-post: bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se