ABK:s nya hyror är klara

Förhandlingarna är nu klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget AB Kristianstadsbyggen, ABK. Från och med den 1 januari 2019 höjs hyrorna med i genomsnitt 1,55 procent. Överenskommelsen innebär att höjningen differentieras på så vis att hyresgästernas hyror justeras med ett belopp på mellan 30 och 145 kronor per lägenhet och månad.

– Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. Vi är glada att, i samförstånd, nu nått en uppgörelse i en förhandling som präglats av ett gott klimat där båda sidor fått komma till tals och blivit lyssnade på. Höjningen har bland annat sin grund i höjda taxor, höjda försäkringspremier samt ökade kostnader för säkerhet och trygghetsfrågor, säger Pontus Svensson, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

ABK äger och förvaltar cirka 9 000 lägenheter i Kristianstad kommun, vars hyresgäster Hyresgästföreningen är med och förhandlar hyrorna för.

– ABK är ett bolag med ett långsiktigt tänkande som tar ansvar för sina hyresgäster. De investerar och bygger nytt såväl som underhåller befintligt bestånd. Uppgörelsen ger goda förutsättningar att fortsätta detta arbete, säger Pontus Svensson.

Hyrorna i ABK sätts efter en hyressättningsmodell som innebär att hyran beräknas utifrån olika egenskaper och kvalitéer i fastigheten och lägenheten. Detta innebär att lägenheter i samma fastighet kan få olika höjning beroende på olika storlek och standard. AB Kristianstadsbyggen kan lämna information om respektive hyresgästs specifika höjning.

För mer information, kontakta:
Pontus Svensson, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 06

Presskontakt:
Helena Frisk, kommunikatör på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 24