Hyltebostäders nya hyror är klara

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Hyltebostäder. Från och med den 1 januari 2019 höjs hyrorna med 1,35 procent för medparten av lägenheterna. 

– Vi är glada att tillsammans ha nått en rimlig överenskommelse och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan företagets behov och hyresgästernas intressen, säger Sofie Lindberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Bakom hyreshöjningen ligger bland annat ökade kostnader för underhåll och taxor samt generella kostnadsökningar i fastighetsbranschen. Hyltebostäder äger och förvaltar omkring 530 lägenheter i Hylte kommun, vars hyresgäster Hyresgästföreningen företräder i hyresförhandlingen.

Undantag i överenskommelsen har gjorts för fastigheterna Västra hylte 1:171 och Unnaryd 4:77 där hyrorna höjs med 0,25 procent.

För mer information, kontakta:
Sofie Lindberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 49
Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 06

Presskontakt:
Mikael Malmborg, kommunikatör på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 42