Hyresgästernas åsikter räknas

Hyresgästerna får fortsatt förtroende till inflytande i Norrköping. Boinflytandeavtalet är klart för 2019 med Ramunderstaden. Det innebär många fördelar där hyresgäster har chansen att påverka sitt boende.

– Det ger oss vind under vingarna. Vi kommer fortsatt kunna vara med och påverka allmännyttan. Det bevisar även att bolaget tar hyresgästernas synpunkter på allvar, säger Dan Danho, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen region Sydost.

2018 slöt Hyresgästföreningen tillsammans med Ramunderstaden ett boinflytandeavtal som nu kommer förlängas till 2019. Ett boinflytandeavtal ger hyresgästerna till en viss hyresvärd chansen att påverka sitt bostadsområde och ökar deras inflytande i många andra frågor. En av dem är de gemensamma mötena mellan fastighetsägare och representanter från Hyresgästföreningen.

På dessa möten förs en dialog om aktuella frågor i bostadsområdet. Meningen är att hyresgästerna ska kunna känna sig trygga med att det finns en extern part som för deras talan till fastighetsägaren.

Under året har Dan Danho kunnat träffa hyresgäster som är engagerade i sin bostad. Det har genomförts en rad olika aktiviteter så som trygghetsvandringar med mera för att bredda utredningen i vad hyresgästernas viktigaste frågor är. Det fanns flera åsikter som nu har kunnat få genomslag.

– När vi framför bra förbättringsförslag tillsammans får vi genomslag. Flera av frågorna som hyresgäster jobbat för under flera år har nu tagits till vara hos allmännyttan, säger Dan Danho.

Exempelvis har fastighetsägaren investerat i bättre belysning samt byta ut orienteringstavlan.

För mer information, kontakta gärna:

Dan Danho, verksamhetsutvecklare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 44
E-post: dan.danho@hyresgastforeningen.se