KKB Fastigheters nya hyror är klara

Förhandlingarna är nu klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget KKB Fastigheter AB. Från och med den 1 januari 2019 höjs hyrorna med 1,6 procent.

– Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. Vi är glada att, i samförstånd, nu nått en uppgörelse i en förhandling som präglats av ett gott klimat där båda sidor fått komma till tals och blivit lyssnade på, säger Karl-Mikael Jensen, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne och som berättar att höjningen bland annat grundar sig i ett växande underhållsbehov.

KKB äger och förvaltar ungefär 2 500 lägenheter i Kävlinge kommun, vars hyresgäster Hyresgästföreningen är med och förhandlar hyrorna för.

– KKB är ett bolag med ett långsiktigt tänkande som tar ansvar för sina hyresgäster. De investerar och bygger nytt och har ambitioner att underhålla i befintligt bestånd. Uppgörelsen ger goda förutsättningar att fortsätta detta arbete, säger Karl-Mikael Jensen.

För mer information, kontakta:
Karl-Mikael Jensen, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 15
Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 06

Presskontakt:
Mikael Malmborg, kommunikatör på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 42