Hörbybostäders nya hyror är klara

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Hörbybostäder AB. Uppgörelsen sträcker sig över två år och innebär en höjning med 1,45 procent från och med den 1 januari 2019 och 1,5 procent från den 1 januari 2020.

– Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. Vi är glada att i samförstånd nu nått en uppgörelse, säger Anna Karlberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Hörbybostäder äger och förvaltar omkring 370 lägenheter i Hörby kommun. Årets höjning grundar sig bland annat i ökade taxekostnader samt en rad större insatser som företaget har gjort och ska fortsätta göra för att öka trygghet och standard för sina hyresgäster.

– Eftersom uppgörelsen är tvåårig har vi skapat förutsägbarhet och trygghet både för hyresgästerna och för företaget, säger Anna Karlberg.

För mer information, kontakta:
Anna Karlberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 21
Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 06

Presskontakt:
Mikael Malmborg, kommunikatör på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 42