​Projekt med mål om ett förstahandskontrakt

Nyanlända ska i ett tidigt skede få lära sig mer om hyresrätten som boendeform och i vilka situationer det går att få hjälp av Hyresgästföreningen. I ett nytt integrationsprojekt finns nu den möjligheten även i Kalmar.

– Det hela har syfte till att fler nyanlända ska få ett förstahandskontrakt i större utsträckning, säger Robin Appelqvist verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen region Sydost.

Robin har redan varit ute och träffat nyanlända och har uppfattat ett engagemang och intresse hos dem som deltar. Under träffarna får de veta mer om Hyresgästföreningen och också vad man har för skyldigheter och rättigheter som hyresgäst. Genom kontakt med Hyresgästföreningen finns det möjligheter till engagemang och gemenskap, det är något som också framförs på mötena.

– Vi är med och stöttar och jag ser det som positivt att vi redan vid ett tidigt stadie får chansen att berätta mer om oss. Det finns mycket engagemang där ute.

Runt om i landet engagerar sig Hyresgästföreningen i olika integrationsprojekt och även nu i Kalmar. Projektet gör det möjligt för nyanlända att få en bredare bild om Sveriges hyresrätt och i vilka situationer det går att få hjälp av vår organisation.

Integrationsprojektet är skapat genom ett samarbete med bland annat Kalmar kommuns integrationsenhet.


För mer information, kontakta gärna:

Robin Appelqvist, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen
Telefon: 010-495 21 03
E-post: robin.appelqvist@hyresgastforeningen.se