Hyresförhandlingen klar med Gagnefsbostäder

Hyresgästföreningen och Gagnefbostäder är klara med förhandlingen av 2019 års hyror. Parterna har enats om en hyreshöjning om 1,75 procent.

Uppgörelsen är villkorad. Gagnefsbostäder ska under en femårsperiod stärka upp sin soliditet genom amorteringar av lån om minst 3 miljoner. Bolaget har i dag en svag ekonomi och behöver stärka sin soliditet, för att minska sin sårbarhet ekonomiskt.

  • Gagnefsbostäder har en väldigt hög belåningsgrad och behöver amortera på sina lån för att minska bolagets sårbarhet ekonomiskt. Med den hör uppgörelsen och ett villkor om att bolaget skall göra amorteringar för att få tillgodoräkna sig hela hyreshöjningen hoppas jag att ägarna – Gagnefs kommun - får upp ögonen för att de måste ta ansvar för bolagets långsiktiga ekonomi. Dessa 3 miljoner ser jag som en symbolisk summa. Bolaget skulle behöva göra betydligt större amorteringar för att kunna ha en stabil ekonomi när räntan på lånen stiger. säger förhandlingsledaren för Hyresgästföreningen, Johanna Lindström.

För mer information kontakta Johanna Lindström, Hyresgästföreningen, tfn 0104591518