”Ett lysande exempel på att systemet fungerar”

– Det här är ett lysande exempel på att systemet fungerar. Förhandlingssystemet vi har är bra och det är de lokala förutsättningarna som bestämmer var vi landar. Det blir en hyreshöjning och det beror på den allmänna kostnadsutvecklingen samt att de kommunala taxorna höjs. Jag är nöjd med hur förhandlingarna har fungerat, säger Alexander Kvidén förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Sydost.

Utgår man ifrån en snittlägenhet som kostar 5 000 kronor per månad ser hyreshöjningarna ut enligt nedan:

Nybro Bostad:  35 kr/mån

Emmaboda Bostad: 48 kr/mån

Torsås Bostad: 35 kr/mån

Kalmarhem: 2019: 70 kr/mån 2020: 90 kr/mån

Kalmarhem förhandlar hyran för två år i taget.

Mörbylånga Bostad: 108 kr/mån

Mönsterås Bostäder: 50/mån

Byggebo: 50 kr/mån

GotlandsHem: 35 kr/mån

Under hösten har förhandlingsarbetet pågått för fullt över hela landet och så även med allmännyttorna i områden kring Kalmar och Visby. Här har man kommit överens och förutom att man upprätthållit goda relationer kommer det även synas investeringar från bostadsbolagens sida.

– Bland annat kommer Kalmarhem investera i en ny webbplats där de kan utöka informationsflödet till sina hyresgäster. Många lägenheter hos de olika allmännyttorna byggdes på miljonprogramstiden. Dessa har nu ett stort behov av underhåll, säger Kvidén.

För mer information, kontakta gärna:

Alexander Kvidén, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 36
E-post: alexander.kviden@hyresgastforeningen.se