Hyresgästföreningen protesterar mot vinstuttag från LKF

Lunds kommun planerar att ta ut 20 miljoner från LKF och föra över till kommunal verksamhet. Hyresgästföreningen tycker denna dubbelbeskattning av hyresgästerna är fel och ordnar därför en protest innan kommunfullmäktige sammanträder och tar beslut 29 november. Samtidigt pågår en namninsamling genom ett Lundaförslag, startad av en privatperson, på Lunds kommuns hemsida som heter ”Vinster i LKF ska användas i LKF”.

LKF äger 9551 stycken lägenheter. Den samlade boytan är 680 562 kvadratmeter.

– En värdeöverföring på 20 miljoner skulle innebära en kostnad på 2 094 kronor per lägenhet. Om man räknar per kvadratmeter istället blir det cirka 2 115 kr för en lägenhet på 72 kvadratmeter, vilket i de allra flesta fall överstiger en genomsnittlig årlig hyreshöjning, säger Bengt Karlsson, ordförande i Hyresgästföreningen Lund/Sjöbo.

– Beslutet om värdeöverföringen från LKF fattas i samband med den övriga budgeten, det är därför lätt att den här viktiga frågan försvinner i mängden. Ju fler vi är på plats innan fullmäktige och ju fler som skriver under namninsamlingen, desto tydligare visar vi vilken viktig fråga det här är, säger Bengt Karlsson.

Protestera tillsammans med Hyresgästföreningen!

Var: Polhemsskolan (skolgården), Trollebergsvägen 41, Lund
När: Torsdag 29 november kl 17.15 (kommunfullmäktige sammanträder kl 18)

Namninsamlingen nås på: https://service.lund.se/Citizen/Proposal#proposal/379

För mer information, kontakta:
Bengt Karlsson, ordförande, Hyresgästföreningen Lund/Sjöbo, 0704-71 43 30
Anna Eriksson, kommunikatör, Hyresgästföreningen region södra Skåne, 010-459 23 15