Hässlehems nya hyror är klara

Förhandlingarna är nu klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Hässlehem AB. Från och med den 1 januari 2019 höjs hyrorna med i genomsnitt 1,35 procent.

– Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. Vi är glada att, i samförstånd, nu nått en uppgörelse i en förhandling som präglats av ett gott klimat där båda sidor fått komma till tals och blivit lyssnade på, säger Anna Karlberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne och som berättar att höjningen bland annat grundar sig i ökade taxor för vatten, värme och renhållning. 

Hässlehem AB äger och förvaltar omkring 1 945 lägenheter i Hässleholms kommun, vars hyresgäster Hyresgästföreningen är med och förhandlar hyrorna för.

– Hässlehem är ett bolag med ett långsiktigt tänkande som tar ansvar för sina hyresgäster. De investerar och bygger nytt såväl som underhåller befintligt bestånd. Uppgörelsen ger goda förutsättningar att fortsätta detta arbete, säger Karlberg.

Hyrorna i Hässlehem sätts efter en hyressättningsmodell som innebär att hyran beräknas utifrån olika egenskaper och kvaliteter i fastigheten och lägenheten. Detta innebär att lägenheter i samma fastighet kan få olika höjning beroende på olika storlek och standard.

För mer information, kontakta:
Anna Karlberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 21
Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 06

Presskontakt:
Mikael Malmborg, kommunikatör på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 42