Hyrorna är klara med Kalmarhem

Hyresgästföreningen region Sydost och Kalmarhem har träffat en överenskommelse om hyrorna för 2019 och 2020.
Överenskommelsen innebär en höjning från den 1 januari 2019 med 1,4 procent och 1,8 procent från den 1 januari 2020.

Uppgörelsen som Hyresgästföreningen träffat innebär att en lägenhet som tidigare kostade 5 000 kronor i månaden nu får en hyra på 5 070 kronor år 2019.

Anledningen till hyreshöjningen är ökade kostnader för till exempel taxor, underhåll och drift, samt kostnader för de satsningar som Kalmarhem gör.

Parterna kom överens om att frångå det tidigare sättet att höja hyrorna på, d.v.s. höja hyran med ett belopp per lägenhetstyp. De två kommande åren kommer hyrorna istället att höjas med en procentsats, vilket ska ge mer rättvisa hyresförändringar. Partena kom också överens om att undanta vissa lägenheter i hyresförhandlingarna. Kalmarhem kommer under perioden att göra satsningar på information och trygghet för hyresgästerna.

-Vi är nöjda med uppgörelsen eftersom vi fortfarande kan hålla hyreshöjningen på en låg nivå, samtidigt som bolaget får täckning för sina kostnadsökningar. Båda parter är nöjda med den här uppgörelsen. Samtalsklimatet under förhandlingarna har varit bra, vilket underlättar när man ska hitta överenskommelser som är bra för båda parter, säger Alexander Kvidén, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen.

För mer information kontakta:

Alexander Kvidén, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 010 459 21 36

E-post: alexander.kviden@hyresgastforeningen.se