​Högt hyreskrav från AB Bostäder i Borås

Det största kommunala bostadsbolaget i Borås, AB Bostäder, kräver en hyreshöjning med 3,45 procent nästa år. Hyresgästföreningen anser att kravet är för högt och påpekar att företaget har en god ekonomi och inga tomma lägenheter.

Bolaget hänvisar bland annat till höjda kommunala taxor. Borås stad höjer VA-taxan med 11 procent. Det ger ökade kostnader som leder till att det blir mindre över till underhåll. AB Bostäder i Borås menar också att det senaste årens låga hyreshöjningarna varit allt för låga. Långsiktigt bidrar detta till att underhållsåtgärder skjuts på framtiden.

I en första kommentar säger Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christine Josefsson att kravet är för högt.

–– Företagets vinst ökar, räntorna ligger på en låg nivå och antalet tomma lägenheter är obefintligt. Avkastningen är mycket god vilket förklaras med att det råder brist på bostäder.

Hon konstaterar att det ser ut så i hela landet för dem som äger och förvaltar fastigheter.

–– Vi vet att många hushåll har det tufft. En kännbar hyreshöjning påverkar hela samhällsekonomin. Vi anser dock att det är viktigt att parterna utgår från lokala förutsättningar och att vi gemensamt arbetar för en hyresrätt som är långsiktigt hållbar utifrån såväl miljömässiga och ekonomiska som sociala perspektiv, säger Ann-Christine Josefsson.

Hyresgästföreningen ska nu analysera företagets och kommunens ekonomi, de ekonomiska förutsättningarna för 2019 och enkätsvar som kommit in från hyresgäster inför förhandlingen.

En lägenhet på 60 kvadratmeter hos AB Bostäder har idag i genomsnitt en hyra på 5 324 kronor. En höjning med 3,45 procent innebär 184 kronor mer i månaden eller 2 204 kronor mer i hyra per år.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Hyresgästföreningens förhandlare

Ann-Christine Josefsson

070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour

010 – 459 14 27