​Hyror klara i Järfälla och Sundbyberg

Efter förhandling med Hyresgästföreningen höjer Järfällahus hyrorna med 1,5 procent nästa år, medan Förvaltaren höjer med 1,6 procent. Överenskommelserna berör 5 500 lägenheter i Järfälla respektive nästan 8 000 i Sundbyberg. Höjningarna gäller från 1 januari 2019.

Det innebär att sex allmännyttiga bostadsföretag i Stockholms län nu är klara med sina förhandlingar för 2019 års hyror. Totalt är 35 000 lägenheter färdigförhandlade, vilket motsvarar mer än en femtedel av de allmännyttigt ägda lägenheterna i Stockholms län. Den genomsnittlig höjningen ligger på 1,44 procent. Samtidigt yrkar Fastighetsägarna Stockholm och flera allmännyttor på höjningar med 3,3 till 3,5 procent.

Förhandlingarna har gått snabbt och med en ömsesidig förståelse för hyresgästernas och bolagens behov. Bolagen lämnade tidigt genomarbetade underlag till Hyresgästföreningen.

– Med ett bra underlag går förhandlingarna både snabbare och smidigare, mötena blir konkreta och konstruktiva. Tack vare det är vi nu klara i god tid innan årsskiftet, säger Karin Ljung, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

I förhandlingarna har kostnadsutvecklingen i respektive kommun varit viktiga, men de årliga förhandlingarna rör mer än bara kostnadstäckning för bolagen. Även hyresgästernas ekonomi väger tungt, liksom om bolagen till exempel har särskilda satsningar som de vill genomföra.

– Visst tittar vi på kostnadsutvecklingen, men också respektive bolags utvecklingsbehov och framtidsplaner. Förvaltaren behövde till exempel öka underhållet, vilket vi tog hänsyn till, säger Maria Wallstam, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information angående Järfällahus AB, kontakta:
Karin Ljung
Förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-3016006

För mer information angående Förvaltaren, kontakta:
Maria Wallstam
Förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
072-5092093