Burlövs Bostäder vill höja hyrorna

Burlövs Bostäder vill höja hyrorna för sina 2500 hyresgäster och har lämnat in ett krav på 3 procent från den 1 februari 2019.

– Vi har fått in ett högt yrkande på 3 procent från Burlövs Bostäder. De grundar sitt yrkande på höjda räntor och ökade utgifter för underhåll. Vi ska nu ta till oss deras yrkande och påbörja förhandlingarna, säger Dan Knutsson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

För mer information, kontakta:
Dan Knutsson, förhandlingsledare, 010-459 23 26
Mujo Mujanovic, biträdande förhandlingsledare, 010-459 17 33