​Nytt tvåårsavtal om hyror i Bengtsfors

Nu är förhandlingen mellan allmännyttiga Bengtsforshus och Hyresgästföreningen om nya hyror klar. Hyran höjs med 1,4 procent 2019 och med 1,2 procent 2020. Fastigheten Kunghäll 13 får 0 procent i höjning 2019 och 1,2 procent 2020. Förhandlingsuppgörelsen innebär mer än en halvering av bolagets ursprungliga krav på att få höja med tre procent.

Ett intensivt underhållsprogram för fastighetsbeståndet har varit en viktig faktor vid förhandlingen, men även politiska beslut om att höja kommunala taxor och avgifter.

– Hyreshöjningen innebär att bolaget får kostnadstäckning för bibehållen service och underhåll samt ökade kommunala taxor och avgifter. Hyreshöjning kan tyckas vara något hög om man ser till tidigare år, men Bengtsforshus har inte haft någon hyreshöjning 2018, vilket påverkat bolagets ekonomi, säger Sophia Saukko, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvåa på 60 kvadrat med nuvarande hyra på 4952 motsvarar det en höjning med 69 kronor i månaden 2019 och en höjning med 60 kronor i månaden 2020.

De nya hyrorna börjar gälla från och med den 1 januari 2019 respektive den 1 januari 2020.


För ytterligare upplysningar kontakta:

Sophia Saukko, förhandlare
010 45 91 403

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41