Kraftig ökning av antalet sociala kontrakt: Luleå toppar listan för Norrbotten

Antalet sociala kontrakt i Sverige har ökat med 250 procent sedan 2008. Det visar Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät som besvaras av nästan alla kommuner och sedan har kompletterats av tidningen Hem & Hyra.

- Utvecklingen där allt fler lägenheter hyrs ut av kommunernas socialtjänster är en konsekvens av en långtgående försvagning av den sociala bostadspolitiken under de senaste 25 åren, säger Lillemor Göranson, ordförande Hyresgästföreningen Norrland.

Här är fem-i-topp över länets kommuner angående hur många kontrakt de har för personer som inte blir godkända på den ordinarie bostadsmarknaden och hur många av dem som finns i bostadsrätter eller hus som kommunen själv har köpt och alltså inte hyrs av kommunala eller privata hyresvärdar.

Kommun Antal sociala kontrakt Varav direktägda*
Luleå 275
Kalix 74 10
Kiruna 50 3
Älvsbyn 50
Boden 41 1

*bostäderna ägs av kommunen direkt (inte det kommunala bostadsbolaget)

Källa: Boverkets bostadsmarknadsenkät 2018, kompletterad och bearbetad av Hem & Hyra

Lägenheterna finns i de flesta fall i kommunens bostadsbolag eller hos privata hyresvärdar, men vissa ägs av kommunerna själva, visar Hem & Hyras sammanställning. Kommunerna har då köpt exempelvis bostadsrätter eller småhus och hyr ut dem med särskilda villkor och utan besittningsrätt till socialtjänstens klienter.

För mer information:
Lillemor Göranson, ordförande Region Norrland, 070-957 33 66
Elisabeth Ennefors, kommunikationsansvarig, 072-559 91 29