Krokodiltårar från Fastighetsägarna

Under gårdagen gick Fastighetsägarna ut med ett pressmeddelande där de meddelar att de vill höja hyrorna i Uppsala med 3,5 procent. Skälet till den begärda höjningen är enligt Fastighetsägarna bland annat en stark samhällsekonomisk utveckling. Fastighetsägarna påstår också att de tre senaste åren har inneburit en sänkning av hyran i förhållande till den samhällsekonomiska utvecklingen. I och med detta gör Fastighetsägarna ett imponerande lappkast i sin syn på vad som ska ligga till grund för de årliga hyresjusteringarna.

Historisk sett är det kostnadsförändringar för fastighetsägarna som legat till grund för de årliga hyresjusteringarna vilket båda parter har tyckt varit både rimligt och rättvist. Om de totala kostnaderna för att förvalta fastigheter ökar är det också rimligt med ett högre hyresuttag.

Fastighetsägarna har också fått kompensation för sina totala kostnadsökningar såväl de senaste tre åren som längre tillbaka i tiden, trots att de själva påstår motsatsen.

De senaste åren har dock Fastighetsägarna insett att kostnadsökningarna har varit blygsamma, mycket tack vare ett gynnsamt ränteläge, och har därför gjort en helomvändning i sin argumentation om vad som ska ligga till grund för de årliga hyresjusteringarna.

Med en stor portion kreativitet hävdar nu alltså Fastighetsägarna att kostnadsökningar inte är det väsentliga utan att det är utvecklingen av samhällsekonomin som ska vara avgörande. Fastighetsägarna tycker alltså att Uppsalas hyresgäster ska betala mer, inte på grund av att förbättringar i det egna boendet, utan på grund av att samhället i stort går bra. För en hyresgäst som bor i en normalstor trea skulle Fastighetsägarnas höjning innebära nästan 300 kr mer i månaden.

Fastighetsägarna kommer säkert att hålla fast vid sin nya argumentation så länge den argumentationen gynnar dem. Nästa lappkast lär komma i samma sekund som den samhällsekonomiska utvecklingen dalar och kostnaderna för förvaltningen ökar.

Hyresgästföreningen, som arbetar för allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad, har inför årets förhandlingar med Fastighetsägarna i detalj granskat kostnadsutvecklingen för Fastighetsägarna i Uppsala. Resultatet är att en rimlig höjning av hyran, för att fastighetsägarna ska få kostnadstäckning, är 0,75 procent vilket vi även meddelat Fastighetsägarna.

Om detta bud som grundar sig i faktiska omständigheter ska rubbas kräver vi att Fastighetsägarna kommer med riktiga argument istället för som nu - nonsens och krokodiltårar


Kontakt:

Magnus Näll, förhandlare, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle mobil: 010-459 13 41

Isabelle Melin, förhandlare, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle mobil: 010-4591361