Hyrorna är klara med Byggebo

Hyresgästföreningen region Sydost och Byggebo i Oskarshamn har träffat en överenskommelse om hyrorna för 2019. 

Överenskommelsen innebär en höjning från den 1 januari med 0,99 procent.

Uppgörelsen som Hyresgästföreningen träffat innebär att en lägenhet som tidigare kostade 5 000 kronor i månaden nu får en hyra på 5 049 kronor.

Anledningen till hyreshöjningen är ökade kostnader till exempel taxor, underhåll och drift, samt kostnader för de underhållsinsatser bolaget gör.

Samtidigt som uppgörelsen tecknades kom parterna också överens om att fortsätta boinflytandearbetet tillsammans.

-Vi är nöjda med uppgörelsen eftersom vi fortfarande kan hålla hyreshöjningen på en låg nivå, samtidigt som bolaget får täckning för sina kostnadsökningar. Båda parter vinner på den här uppgörelsen, säger Alexander Kvidén, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen.


För mer information kontakta:

Alexander Kvidén, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 010 459 21 36
E-post: alexander.kviden@hyresgastforeningen.se