Skenande elpriser drar upp boendekostnaderna i Gävleborgs län

Nils Holgerssonrapporten visar att priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat det senaste året och det beror framför allt på ökade elpriser. Dessutom fortsätter priserna att variera mellan landets kommuner. Det här visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

De sammanslagna kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), samt sophämtning har ökat med 5 procent i Gävleborgs län (6,1 procent i hela landet) mellan 2017 och 2018. Under samma period ökade inflationen med 1,9 procent (1,3 procent föregående år).

  • Glädjande att kostnaderna för VA, avfall och fjärrvärme, håller en prisutveckling på en relativt rimlig nivå medan det är desto mer bekymmersamt att kostnaden för el ökar betydligt mer jämfört med andra varor och tjänster under samma period, säger Jennie Wiederholm, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

Alla delar i elpriset ökar kraftigt
Elnätspriset fortsätter att öka för landets konsumenter, men sedan 2017 har avgifterna minskat med i snitt 3 procent i Gävleborgs län. Detta kan jämföras med rikssnitten som är 5,2 procent.

I år ser vi dessutom att elhandelspriset ökar kraftigt. Totalkostnaderna för el ökar med 95 kronor i månaden per lägenhet i Gävleborgs län.

  • Med tanke på de orimliga höjningarna som skett hittills måste kostnaderna bromsas kraftigt framöver. Det är nu viktigt att de nya reglerna för elnätsföretagens intäktsramar verkligen får effekt till skydd för Sveriges konsumenter. De signaler vi fått om att elnätsföretagen kan ta ut ännu högre priser innan regleringen träder i kraft väcker oro, säger Jennie Wiederholm.

    Fortsatt stora skillnader mellan kommunernaAtt skillnaderna mellan kommunernas avgifter och taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i kundtäta orter. Men det förklarar inte hela skillnaden.

  • Knappt hälften av kommunens taxor och avgifter (46 procent) är allt jämt relaterat till uppvärmning.
  • 29 procent avser el. Elnätsavgiften är den dominerande delen av den totala elkostnaden, trots den kraftiga ökningen av elhandelspriset
  • Resterande kostnad utgörs av VA (19 procent) och avfallshantering (6 procent).
  • Det är tydligt att priserna har ökat och att de stora skillnaderna i avgifter och taxor mellan landets kommuner kvarstår, säger Jennie Wiederholm.

Kostnad per nyttighet i kronor per månad och lägenhet inklusive moms i Gävleborgs län

Avfall VA El Fjärrvärme Total
Kommun 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Gävle 115 130 245 245 428 520 775 772 1 562 1 666
Söderhamn 77 78 340 349 427 514 801 801 1 645 1 743
Ljusdal 114 127 365 390 396 496 845 845 1 720 1 859
Ovanåker 75 77 344 344 450 548 870 903 1 739 1 872
Bollnäs 69 64 324 329 502 590 890 890 1 786 1 873
Hudiksvall 107 107 289 290 502 590 964 984 1 862 1 971
Sandviken 117 130 483 494 459 551 876 876 1 935 2 051
Hofors 117 130 507 514 467 559 873 893 1 964 2 096
Ockelbo 117 130 571 686 502 590 909 943 2 099 2 349
Nordanstig 135 135 571 603 540 655 1 036 1 014 2 281 2 408
104 111 404 424 467 561 884 892 1 859 1 989

*I kommuner som saknar fjärrvärme används medelvärdet för alla kommuners fjärrvärmekostnad för att räkna ut totalkostnaden.

Om undersökningen
Sedan år 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.
I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.
Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO.
Statistiken i denna rapport har hämtats från Svenskt Vatten, Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen Sverige samt genom egen insamling
Rapporten finns i sin helhet här: http://nilsholgersson.nu/

Kontakt:
Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen, 010-459 16 14
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58

Presskontakter:
André Johansson, presschef HSB, 070-549 64 04, andre.johansson@hsb.se Vicktoria Bagi, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle: 070-2785101, vicktoria.bagi@hyresgastforeningen.se Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66, hakan.andersson@riksbyggen.se
Josefin Morge, pressansvarig SABO, 070-721 20 11, josefin.morge@sabo.se
Kenny Fredman, presschef Bostadsrätterna, 0765-20 10 04, kenny.fredman@bostadsratterna.se