Strömstadbyggen kräver 4 procent i hyrespåslag

Inför de årliga hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen kräver Strömstads allmännytta ett hyrespåslag med 4 procent. Dels hänvisar bolaget till förväntade samhällsekonomiska faktorer som höjd inflation och högre räntor, och dels lokala faktorer som ökade kommunala taxor och höjd borgensavgift. EU direktivet ATAD träder i kraft vid årsskiftet. Bolaget menar att det nya direktivet leder till ökade räntekostnader som ett led i att ränteavdraget försämras.

– Vi kommer nu att granska yrkandet. Nytt för de årliga förhandlingarna är givetvis de nya skattereglerna. Möjligheten att göra avdrag för räntekostnaderna försämras, men direktivet förenas med andra skatteförmåner som sänkt bolagsskatt och möjlighet att göra avdrag för avskrivningar vid nyproduktion och ombyggnation. Vi måste titta på hur detta kommer att påverka det enskilda bolaget, säger Hyresgästföreningens förhandlare Sophia Saukko. 

– Men oavsett är det först och främst en fråga hur och om detta överhuvudtaget ska påverka hyresgästerna.

Den 30 oktober sätter sig parterna ner vid förhandlingsbordet, och den förhandlade hyran är tänkt att gälla från årsskiftet.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Sophia Saukko, förhandlare
072 – 571 9376

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41