Nils Holgerssonrapporten: Dyraste taxor och avgifter i Östra Göinge – billigast i Helsingborg

Kostnaderna för el, värme, avfall och vatten skiljer sig stort mellan kommunerna i Skåne, där Helsingborg är billigast och Östra Göinge är dyrast. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Vi är alla beroende av vatten, avlopp, el, uppvärmning och att vårt avfall transporteras bort. Men kostnaderna för dessa tjänster varierar stort mellan kommunerna i Skåne. Östra Göinge är den kommun med högst kostnader, i genomsnitt 2 328 kronor per lägenhet och månad. Billigast är det i Helsingborg, i genomsnitt 1 710 kronor.

– Det är helt orimligt att det skiljer hela 39 procent i pris mellan dyraste och billigaste kommun. Hyresgäster och andra boende i Östra Göinge får ju precis samma sak för pengarna som de får i Helsingborg – men i Östra Göinge tvingas de betala mycket mer. Ett väldigt orättvist system, säger Carl-Johan Dahlgren, ordförande i Hyresgästföreningen Östra Göinge-Osby.

Att skillnaderna mellan kommunernas avgifter och taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i kundtäta orter. Men det förklarar inte hela skillnaden.

Elpriserna har ökat mest
Elnätspriset fortsätter att öka för landets konsumenter och sedan 2017 har avgifterna ökat med i snitt 7,4 procent i Skåne. Detta kan jämföras med rikssnitten som är 5,2 procent. Den brant stigande prisutvecklingen fortsätter därmed. Totalkostnaderna för el ökar med 105 kronor i månaden per lägenhet i Skåne.

– Med tanke på de orimliga höjningarna som skett hittills måste kostnaderna bromsas kraftigt framöver. Det är nu viktigt att de nya reglerna för elnätsföretagens intäktsramar verkligen får effekt till skydd för Sveriges konsumenter. De signaler vi fått om att elnätsföretagen kan ta ut ännu högre priser innan regleringen träder i kraft väcker oro, säger Jennie Wiederholm.

Fakta om nyttigheterna:

 • Den totala snittkostnaden i Skåne är 1 970 kronor per månad för en trerumslägenhet.
 • Rikssnittet ligger på 1 999 kronor.
 • Knappt hälften av kommunens taxor och avgifter (46 procent) är allt jämt relaterat till uppvärmning.
 • 29 procent avser el. Elnätsavgiften är den dominerande delen av den totala elkostnaden, trots den kraftiga ökningen av elhandelspriset.
 • Resterande kostnad utgörs av vatten och avlopp, VA (19 procent) och avfallshantering (6 procent)


Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

 1. Östra Göinge 2 328 kr (sjunde dyraste kommunen i Sverige)
 2. Svalöv 2 195 kr
 3. Tomelilla 2 144 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

 1. Helsingborg 1 710 kr
 2. Höganäs 1 711 kr
 3. Båstad 1 802 kr

Se hela rapporten och all statistik på: www.nilsholgersson.nu


Om undersökningen
Sedan år 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO.

Statistiken i denna rapport har hämtats från Svenskt Vatten, Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen Sverige samt genom egen insamling.

Presskontakter:
Petra Lundh, Hyresgästföreningen Region norra Skåne: 070-630 74 60

För mer information, kontakta: 
Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen: 010-459 16 14