​Hyresgästföreningen tecknar första hyresavtalet för 2019

Hyresförhandlingarna för 2019 års hyror har inletts och nu har den första överenskommelsen slutits. Hyresgästföreningen och Karlstad Bostads AB med 7 400 lägenheter har slutit ett nytt avtal där hyresjusteringen blir 1 procent.

– Nu har förhandlingarna inletts och det är positivt att vi redan nått ett avtal med Karlstad Bostads AB. Vi är nöjda med förhandlingarna och tycker att nivån är rimlig. Många hushåll består av ensamstående personer med eller utan barn och hyreshöjningarna ska fungera för alla, säger Erik Elmgren förhandlingschef Hyresgästföreningen

Tidigare har Fastighetsägarna och SABO gått ut med gemensamma riktlinjer där de anser att den allmänna hyresnivån bör stiga med 3–4 procent. Hyresgästföreningen anser att det är en alldeles för hög justering för 2019.

– En procent är en rimlig höjning i år sett till ränteläge och att bostadsbolagen fortsatt gör stora vinster, säger Erik Elmgren.

Tidigare har Hyreskommissionen konstaterat att hyresutvecklingen de senaste nio åren har varit 26 procent medan KPI varit 9.

– Att äga och förvalta hyresfastigheter är en långsiktig verksamhet. Därför behöver vi ha ett långsiktigt perspektiv i förhandlingarna och det är precis det som förhandlingssystemet har lyckats med. Man kan inte bara titta på de tre senaste årens hyresutveckling som varit förhållandevis låg utan ta ett längre perspektiv. Hyresgästföreningen eftersträvar därför en långsiktig och stabil hyresutveckling, säger Erik Elmgren.

Nu fortsätter lokala förhandlingar runt om i Sverige som slutligen ska resultera i hyresjusteringar för 2019 för tre miljoner hyresgäster. Inför årets förhandlingar går Hyresgästföreningen över till digitala förhandlingar i forhandlarportalen.se som ytterligare ska underlätta förhandlingarna för alla parter.

– Med digitala förhandlingar effektiviserar och säkerställer vi hela förhandlingsprocessen, säger Erik Elmgren.

Fakta om hyresmarknaden:

Antal hyreslägenheter – 1,6 miljoner

Antal hyresgäster – 3 miljoner

Total hyressumma 2018 – 113 miljarder kr

Antal förhandlade lägenheter – 1,5 miljoner

37 000 hyresgäster har redan fått sin nya hyra klar för 2019 då 19 fleråriga avtal slöts förra året. För de avtalen är den genomsnittliga hyreshöjningen 0,85 procent.