Förhandlingarna om 2019 års hyror drar i gång

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna i Stockholm förhandlar om ett ramavtal för hyrorna i Stockholms stad. Syftet med ett ramavtal är att enas om ett riktmärke för de kommande förhandlingarna med privata hyresvärdar.

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Stockholm har nu träffats för andra gången. Vid det första mötet yrkade Fastighetsägarna på en höjning med 3,5 procent, vilket motsvarar cirka 44 kronor per kvadratmeter och år. På det svarar Hyresgästföreningen med ett bud på 16,50 kronor per kvadratmeter och år, men med möjlighet till något högre eller lägre höjning beroende på bland annat förvaltningskvalité.

– Vi vill att förvaltningskvaliteten ska slå igenom mer i hyran. Dåliga värdar borde inte få lika hög höjning som bra värdar, säger Börje Permats, Hyresgästföreningens ordförande i den privata förhandlingsdelegationen i Stockholms stad.

Hyresgästföreningens analyser pekar på att hyresvärdarnas ekonomi är fortsatt stabil och att hyresfastigheter är en fortsatt attraktiv investering med mycket låg risk. Samtidigt lägger hyresgäster betydligt högre andel av sin inkomst på boende än vad hushåll i bostads- och äganderätt gör. Sex av tio hyresgäster bor i hushåll med en inkomst.

– Väldigt många hyresgäster har en pressad ekonomisk situation. De har svårt att bära höga hyreshöjningar, avslutar Börje Permats.

För mer information, kontakta:

Börje Permats
Ordförande, Hyresgästföreningens privata förhandlingsdelegation i Stockholms stad
0768-617972
borje.permats@hgfsydost.se

Kristoffer Burstedt
Förhandlingsstrateg, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-6396171
kristoffer.burstedt@hyresgastforeningen.se