Hyresgästföreningen: Bostadsbrist leder till vräkningar

På måndagen berättade Kronofogden att 231 barn fått uppleva att båda eller någon av föräldrarna blev av med sitt hem under årets första halvår, en ökning med 43 barn jämfört med samma tid året innan. Hyresgästföreningen vill se fler hyresrätter för att minska barns utsatthet.

– Det känns i hjärtat. Så långt det går måste vi undvika att barn vräks. Nu behöver vi få reda på varför antalet vräkningar ökar, säger Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande.

De senaste två åren har antalet barn som berörs av vräkning minskat kraftigt. Men nu ser Kronofogden ett tydligt trendbrott.

Hyresgästföreningen ser positivt på hur Kronofogden i samverkan har börjat jobba förebyggande mot vräkningar ur ett barnperspektiv. Det har gett resultat.

– Man kan nog dra slutsatsen att bostadsbristen är en grundläggande orsak till problemen. När hyresvärden vet att man kan hitta en ny hyresgäst dagen efter blir man mindre benägen att acceptera att hyresgäster har problem att betala hyran. Så det är möjligt att ökningen att antalet vräkningar framför allt rör ekonomiska problem, säger Marie Linder.

Det stämmer också med utvecklingen av sociala kontrakt i kommunerna. De har ökat från runt 10 000 till 30 000 på 10 år. Orsaken är enligt kommunerna bostadsbrist, tuffare krav från hyresvärdar och försämrad ekonomi för stora grupper – inte en ökning av hushåll med sociala problem.

– En djupare analys behöver göras så att man kan vidta förebyggande åtgärder. Men det är också både nödvändigt och kommunernas skyldighet att se till att bostadsförsörjningen i stort fungerar så att människor får rätt till ett eget hem. Det behöver helt enkelt byggas många fler hyresrätter med rimliga hyror.

Hem & Hyra listar hjälp att få

Nästan 2,2 miljoner vuxna svenskar har så små inkomster att de klassas som behövande, enligt Skatteverkets normer. Hem & Hyra listar i en unik granskning 214 ställen över hela landet där människor kan få hjälp att klara tillvaron.

Läs mer i Hem & Hyra: https://www.hemhyra.se/nyheter/har-kan-fattiga-fa-ovantad-hjalp/ 

Här finns listorna länsvis: https://www.hemhyra.se/nyheter/hela-listan-214-fonder-och-stiftelser-som-ger-hjalp-till-behovande/