Hyresgäster har tyckt till om områden i Ystad

Nu är enkätundersökningen om Ystads bostadsområden genomförd. Undersökningen är en del i arbetet med den nya hyressättningsmodellen för bostadshyror i Ystad – Ystadmodellen. Syftet var att mäta attraktiviteten för olika bostadsområden i Ystad, uppdelade på fem olika områden. Enkäten skickades ut till 3000 hyresgäster i Ystad, varav 55 procent svarade.

– Vi är tacksamma och glada för den höga svarsfrekvensen. 55 procent är en bra siffra för den här typen av undersökningar. Det visar att många är intresserade av sitt boende och sitt bostadsområde, säger Dan Knutsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Nu fortsätter Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Syd, Heimstaden, Contentus och Ystadsbostäder arbetet med att ta fram hyressättningsmodellen som beräknas vara klart 2019. I nästa steg kommer hyresgästerna få göra en lägenhetsdeklaration. Lägenheter och fastigheter kommer också att besiktigas för att bedöma standarden. Hur de olika faktorerna och parametrarna sedan värderas kommer Ystadbostäder, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd att förhandla och komma överens om tillsammans.

Modellen kommer att kunna användas för bostadslägenheterna både i det kommunala bostadsbolaget Ystadbostäder och hos de privata fastighetsägarna i kommunen.

Målet är att hyresgästerna ska få en hyra som bygger på en enklare och rättvisare värdering av varje enskild lägenhet.

Kort sammanfattning av rapporten
Så här tyckte hyresgästerna:

- Tre av fyra hyresgäster är nöjda med området där de bor idag. 44 procent är mycket nöjda med sitt område. Mest nöjda är de som bor i område K (gamla stadskärnan) och L (området närmast K).

- Sex av tio är nöjda med sin bostad. 28 procent är mycket nöjda med bostaden.

- Hyresgästerna tycker följande är viktigast i ett område-

    - Att området är tryggt och säkert

    - Att området har bra fastighetsskötsel och service

    - Att området har trevlig utemiljö

    - Att området har ren luft

- I sitt eget område är man mest nöjd med:

    - Att det är nära till naturområde eller park

    - Att det är nära till ortens centrum

    - Att det finns goda kommunikationer som buss/tåg

    - Att det är lätt att nå med bil

- 6 av 10 tycker att bostadsområdets läge och lägenhetens standard är lika viktiga om man skulle flytta till en annan lägenhet.

Sammanfattningen av rapporten finns under Relaterat material.

För att få rapporten i sin helhet, kontakta någon av nedan kontaktpersoner.

För mer information, kontakta:
Dan Knutsson, förhandlare, 010-459 23 26
Henrik Orremo, förhandlingshandläggare, 010-459 23 45