​Stora skillnader i VA-taxor

Det är stora skillnader i VA-taxor i Västra Götaland, och störst är skillnaden mellan Strömstad, som är dyrast, och Tibro som är billigast. I Strömstad får ett genomsnittligt lägenhetshushåll på 67 kvm betala 7 888 kronor per år och i Tibro 2 721 kronor. Samtidigt stiger kostnadsutvecklingen snabbt över tid i de flesta kommuner. Det visar en delrapport från Nils Holgersson-gruppen som kontinuerligt jämför taxor och avgifter mellan kommunerna.

– Strömstad är nu dyrast i regionen och näst dyrast i hela landet. Och skillnaden inom regionen är enorm, vilket många hyresgäster har svårt att förstå. Kommunen måste förklara varför det är så dyrt i Strömstad och redovisa vad de gör eller avser att göra för att bromsa och hålla tillbaka prisutvecklingen, säger Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Lennart Derehag framhåller också att det är viktigt att kommunerna är återhållsamma med taxehöjningar, eftersom taxor och avgifter utgör ungefär en tredjedel av en normal lägenhetshyra.

– Hyresgäster betalar högst andel av inkomsten för boendet jämfört med andra boendeformer. Att större underhåll behöver få kosta är självklart. Men det är av yttersta vikt att kommunerna tar ansvar och en politisk diskussion om vad man kan göra för att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen då höga taxeökningar slår hårt mot hushåll med en redan ansträngd ekonomisk situation, avslutar Lennart Derehag.

För ytterligare upplysningar kontakta.Lennart Derehag, ordförande
Telefon 070 – 265 81 95

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41