Vatten och avlopp dyrast i Torsås

Som hyresgäst är det svårt att påverka avgifter för vatten och avlopp, trots att det är kostnader som påverkar hyran. I Kalmar län är vatten och avlopp dyrast i Torsås, där även avgiften höjts mest i länet med hela 16,7 procent. Det är stora skillnader mellan kommunerna. Avgiften i Torsås är 2 500 kronor högre än den i Nybro.

Rapporten Nils Holgersson visar att kostnaderna för vatten och avlopp skiljer sig stort mellan landets kommuner, skillnaderna är även stora mellan grannkommuner, till exempel i Kalmar län. Generellt är kostnaderna för vatten och avlopp högre i kommuner med färre innevånare, än i mer tätbefolkade kommuner. Detta eftersom det där är färre som ska vara med och betala för underhåll av ledningarna. Även andra aspekter, som geografiskt läge påverkar priserna.

Torsås är den kommun i Kalmar län med dyrast avgift för vatten och avlopp och som även har höjt avgiften mest sedan förra året, med 16,7 procent. Avgiften i Kalmar län är hög i jämförelse med övriga kommuner i landet. vatten och avlopp är dyrast i Ockelbo, där det kostar 8 200 kronor per år, och billigast i Solna, där avgiften är 1 640 kronor.

För den hyresgäst i Kalmar län som bor i en typlägenhet på 67 kvadratmeter är den genomsnittliga avgiften per år ungefär 5 200 kronor. Skillnaderna är dock stora, i Torsås kostar det över 6 600 kronor och i Nybro strax över 4 000 kronor.

– Det är väldigt stora prisskillnader mellan kommunerna. Självklart förstår jag att det kostar kommunerna mycket pengar med vatten och avlopp, men någon rim och reson får det väl ändå vara. 6 600 kronor om året är väldigt mycket pengar för många hyresgäster, säger Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost.


Fakta om undersökningen:I Nils Holgerssongruppens undersökningar ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Hela undersökningen finns på www.nilsholgersson.nu


För mer information, kontakta gärna:
Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 070 275 30 72
E-post: bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se