Vatten och avlopp dyrast i Karlskrona

Som hyresgäst är det svårt att påverka avgifter för vatten och avlopp, trots att det är kostnader som påverkar hyran. I Blekinge är vatten och avlopp dyrast i Karlskrona, men mest höjs avgiften i Karlshamn. Det är stora skillnader mellan kommunerna. Avgiften i Karlskrona är nästan dubbelt så hög som den i Karlshamn.

Rapporten Nils Holgersson visar att kostnaderna för vatten och avlopp skiljer sig stort mellan landets kommuner, skillnaderna är även stora mellan grannkommuner, till exempel i Blekinge. Generellt är kostnaderna för vatten och avlopp högre i kommuner med färre innevånare, än i mer tätbefolkade kommuner. Detta eftersom det där är färre som ska vara med och betala för underhåll av ledningarna. Även andra aspekter, som geografiskt läge påverkar priserna.

Karlshamn är den kommun i Blekinge som höjer avgiften mest sedan förra året, med fem procent. Trots det är avgiften i Karlshamn nästan hälften så hög som den i Karlskrona, som har högst avgift i länet sedan flera år tillbaka.

För den Blekingebo som bor i en typlägenhet på 67 kvadratmeter är den genomsnittliga avgiften per år ungefär 3 400 kronor. Skillnaderna är dock stora, i Karlskrona kostar det nästan 6 000 kronor och i Karlshamn strax under 3 000 kronor.

– Det är väldigt stora prisskillnader mellan kommunerna. Självklart förstår jag att det kostar kommunerna mycket pengar med vatten och avlopp, men någon rim och reson får det väl ändå vara. 6 000 kronor om året är väldigt mycket pengar för många hyresgäster, säger Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost.


Fakta om undersökningen:I Nils Holgerssongruppens undersökningar ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Hela undersökningen finns på www.nilsholgersson.nu


För mer information, kontakta gärna:
Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 070 275 30 72
E-post: bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se