Hylte har dyraste och Halmstad billigaste VA-taxan i Halland

Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Dyraste kommunen i Hallands län är Hylte medan Halmstad är billigast. Det visar Nils Holgersson-gruppens kartläggning av VA-priserna.

Hylteborna har den dyraste årskostnaden för vatten och avlopp i Hallands län – drygt 5 600 kronor. Billigast är det i Halmstad, där kostnaden är knappt 2 600 kronor per år.

– Vi ser kraftiga prisskillnader på vatten och avlopp mellan kommunerna. Förutsättningarna för kommunerna varierar visserligen, men de stora variationerna är ändå svåra för en enskild konsument att förstå. En liter mjölk kostar lika mycket över hela Sverige medan det är väldigt stora prisskillnader för en liter vatten beroende på var man bor, säger Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen.

Prisutvecklingen varierar stort över landet. Nils Holgersson-rapporten visar att i 21 kommuner har taxan höjts med över 10 procent det senaste året. Det kan innebära många hundralappars höjning från ett år till ett annat för konsumenterna.

– Vi måste komma bort från ryckigheten i prissättningen. Det behövs en förutsägbarhet från år till år och eventuella höjningar bör göras över tid. Vattenräkningen ska inte behöva komma som en överraskning för de boende, säger Jennie Wiederholm.

Medelpriset för vatten och avlopp i Sverige har ökat med 2,6 procent mellan 2017 och 2018. Sedan 2013 har VA-priset ökat med 15 procent, medan den allmänna prisutvecklingen endast har legat på 3,5 procent.

Klimatförändringarna kommer att föra med sig både fler skyfall med översvämningar och fler fall av akut vattenbrist framöver. Det ställer stora krav på en modernisering och klimatanpassning av Sveriges VA-nät – vilket sannolikt kommer innebära höjda avgifter för hushållen framöver.

– Att VA-taxor ska täcka förbrukning, drift och underhåll är självklart. Och det är viktigt att VA-näten klimatanpassas. Men den stora frågan är hur kostnaderna för klimatanpassning av offentlig infrastruktur ska finansieras. Vi behöver en ordentlig diskussion om hur kostnaden för uppgraderingen av VA-systemen ska fördelas, säger Jennie Wiederholm.

I tabellen nedan rangordnas kommunerna i Hallands län utifrån VA-taxa på årsbasis för 2018. VA-taxan redovisas enligt en typlägenhet om 67 kvm. Alla uppgifter är inklusive moms.

Rang län Rang riket Kommun 2017 kr/kvm 2018 kr/kvm Förändring 2017/2018 Kostnad kr/lgh o år
1 9 Halmstad 37,2 38,4 3,2% 2 562
2 76 Falkenberg 54,4 56,0 3,0% 3 733
3 81 Varberg 52,2 56,9 9,1% 3 792
4 155 Laholm 66,0 69,9 5,8% 4 657
5 166 Kungsbacka 68,3 71,0 4,0% 4 733
6 234 Hylte 84,2 84,2 0,0% 5 615

Om undersökningen

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO.

Jämförelsen av VA-priserna i denna delrapport bygger på Svenskt Vattens taxestatistik för 2018.

Kontakt:
Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen, 010-459 16 14
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58

Presskontakter:
André Johansson, presschef HSB, 070-549 64 04, andre.johansson@hsb.se
Petra Lundh, Hyresgästföreningen Region norra Skåne (södra Halland), 070-630 74 60, petra.lundh@hyresgastforeningen.se
Jenny Juthstrand, Hyresgästföreningen Region västra Sverige (norra Halland), 010-459 24 32, jenny.juthstrand@hyresgastforeningen.se
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66, hakan.andersson@riksbyggen.se
Josefin Morge, pressansvarig SABO, 070-721 20 11, josefin.morge@sabo.se
Kenny Fredman, kommunikatör Bostadsrätterna, 0765-20 10 04, kenny.fredman@bostadsratterna.se