Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle kommenterar Sabos och Fäf:s utspel om utveckling av de årliga förhandlingarna: Oroande omsvängning mot affärsmässig vinstjakt

Att två viktiga fastighetsägarorganisationer gör gemensam sak i att pressa hyresgästernas ekonomi till det yttersta är svårförenligt med tankarna på en ansvarstagande tre-partsöverenskommelse med långsiktighet som finns i samma skrift. Redan i inledningen av det gemensamma utspelet som dessa två parter nu gör, slås det fast att det är affärsmässighet som gäller och ju längre man läser lyser både marknadshyror och minskat boinflytande för hyresgästerna igenom i texten. Vi känner igen alltihop från tidigare utspel från Fastighetsägarna och det har varit en tydlig linje i deras arbete allt sedan anmälan till EU-kommissionen om brott mot statsstöd 2005.

Frågan man nu måste ställa sig är om detta nya förhållningssätt stöds av alla allmännyttiga bostadsföretag och dess ägare ute i landet? Att privatägda företag på bostadsmarknaden har som enda uppgift att tjäna pengar förvånar nog ingen men att gemensamt ägda allmännyttor med främsta uppdrag att tillhandahålla bostäder i kommunernas tjänst nu går samma väg förvånar nog desto fler.

Hyresgästföreningens upplevelse är att vi i många år haft seriösa och långsiktiga förhandlingar med ansvarstagande allmännyttiga företag runt om i Sverige. I dessa förhandlingar har vi tillsammans balanserat företagens behov av god ekonomi med hyresgästernas möjlighet att bo kvar i hyreslägenheterna. Den som har ett lite längre perspektiv än de senaste tre åren kommer ihåg svåra år med höga räntor och många tomma lägenheter och då allmännyttorna fick ta över ägandet av konkursade bostadsrättsföreningar. Hyresgästerna har tagit ansvar för drift och förvaltning av allmännyttorna långt innan de blev aktiebolag och alltid tänkt på både dåvarande och kommande hyresgäster.

Förutom de svåra ideologiska vägvalen står Sverige inför en rad riktiga utmaningar där bostadsbristen naturligtvis är en av de större. Bostadsbristen är inte längre en fråga för storstäderna och universitetsorterna, det är en fråga för nästan hela Sverige. Vi behöver bygga mycket fler bostäder och vi behöver bygga hyresrätter med rimliga hyror och lösningen är inte att höja hyrorna ytterligare för befintliga lägenheter. Lösningen är inte heller marknadshyror eller inskränkt förhandlingsrätt för hyresgästerna. Vägen mot en bättre tillgång på bra och prisvärda hyresrätter ligger utanför förhandlingssystemet och inom ramen för flera olika politikområden på nationell och kommunal nivå.

Staten måste se över skattesystem, stödformer, moms och ROT-frågan samt jobba med de långsiktiga spelreglerna. Kommunerna behöver framför allt se över planarbetet och tillhandahålla byggbar mark. Därtill behöver konkurrensen öka i byggsektorn, byggmetoder utvecklas och återväxten av hantverkare säkras på lång sikt. Allt detta och mycket till måste göras och kan göras utan att förhandlingssystemet ändras i en enda detalj. Om man, till skillnad från fastighetsägarparterna, läser förarbetena till Allbolagen ordentligt, så ser man att lagstiftaren tydligt lyfter systematiserad hyressättning som kopplingen mellan bruksvärdet och den allmänna hyresutvecklingen. Grunden för en skälig hyresutveckling är ordning och reda, partsdrivna förhandlingar och transparens.

Sammantaget måste målet vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara bostäder och ett hållbart samhälle för alla människor.

Fakta:

  • 255 av landets 290 kommuner har bostadsbrist
  • Minst 30 000 nya hyresrätter behöver byggas varje år de kommande 10 åren
  • Skattevillkoren gör att den nyproducerad hyresrätt är 3 000 kr dyrare i månaden än en bostadsrätt
  • 213 000 unga vuxna bor ofrivilligt kvar hemma
  • 54 % av hyreshushållen har inte råd med en nyproducerad lägenhet

Kontakt:

Mårten Gulin, Förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen Aros-Gävle, mobil 0706881249

Vicktoria Bagi, Programansvarig/tf pressansvarig, Hyresgästföreningen Aros-Gävle, mobil 0702785101