Bamse lär barnen sopsortera!

Måndagen den 17 september kommer Hyresgästföreningen till Kalmar för att tillsammans med barnen lära sig mer om sopsortering.

Barnen kommer att plocka skräp och därefter sortera det. Efter utfört arbete kommer de att få en specialutgåva av tidningen Bamse, som handlar om återvinning. Hyresgästföreningen bjuder också på lättare tilltugg och dryck.

Tanken är att aktiviteten ska vara en vinst för alla inblandade parter i vår hantering av sopor. Alltså för miljön, fastighetsägare och hyresgäster.

I övrigt vill Hyresgästföreningen försöka fånga upp hyresgästernas upplevelser av hur det är att bo i området.

Vi kommer att stå med vår husbil vid Två systrars väg 14-18 mellan 14.00-17.00, måndagen den 17 september.

Välkommen!

För mer information, kontakta:

Anita A-son Landegren, vice ordförande Hyresgästföreningen, region Sydost

073-349 64 52