Nya hyror i Romberga efter ombyggnation

Det kommunala bostadsbolaget EHB står inför renovering av hela beståndet av knappt 700 lägenheter i Romberga. Renoveringen avseende stammar för vatten och avlopp är i högsta grad nödvändig då rören är slut och vattenskadorna är många, vilket leder till stora kostnader som i slutändan drabbar hyresgästerna. Hyresgästföreningen har under en längre tidsperiod deltagit i samrådsdiskussioner mellan hyresgästerna och bolaget, ett forum där man behandlat frågor kring vad som behöver åtgärdas och vad hyresgästerna efterfrågar. Åtgärdslistan innehåller bl a nya badrum och kök, säkerhetsdörrar samt skalskydd i form av taggsystem till ytterportar, porttelefon mm.

Under våren har parterna, Hyresgästföreningen och EHB, förhandlat om hyresnivå efter renovering. Överenskommelsen har efter dessa förhandlingar resulterat i en ny hyra för en 3 rok på 70 kvm på 7 025 kr per månad. För en 2 rok på 59 kvm blir den nya hyran 6 118 kr per månad. En 1 rok på 28 kvm kommer att kosta 3 824 kr per månad. Ny hyra kommer dock inte att slå igenom omedelbart utan kommer att successivt fasas in. Dessutom har EHB sökt statligt bidrag som, förutsatt att det beviljas, kommer att reducera ovan angivna nivåer under sju års tid.

Hyresgästföreningen bedömer att denna överenskommelse är att betrakta som mycket bra för hyresgästerna.

”Vi har haft ett mycket gott förhandlingsklimat där vi har kunnat vända på varje sten och föra konkreta och uppriktiga samtal som lett fram till överenskommelsen” säger Bo Andersson, ordförande i Hyresgästföreningen i Enköping.

”Renoveringar är svåra att hantera, i första hand naturligtvis för hyresgästerna som direkt påverkas - både av stöket och hyreshöjning”, säger Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare hos Hyresgästföreningen Aros Gävle. ”Och vi är väl medvetna om att även måttliga hyreshöjningar kan vara påfrestande för hyresgästernas personliga ekonomi. Men sett till omfattningen av åtgärderna, kopplat till fastigheternas behov, får vi ändå se uppgörelsen med EHB som en framgång. En av Hyresgästföreningens viktigaste uppgifter är att aktivt arbeta för att de renoveringar som måste genomföras - för att husen skall bestå och hyresgästerna skall ha goda bostäder – görs på bästa sätt för hyresgästerna och leder till rimliga hyresnivåer.”

Kontakt:

Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle, mobil

072-7145816

Vicktoria Bagi, tf presskontakt Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle, mobil 070-2785101