Bromölla har dyraste och Helsingborg billigaste VA-taxan i Skåne län

Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Dyraste kommunen i Skåne län är Bromölla medan Helsingborg är billigast. Det visar Nils Holgersson-gruppens kartläggning av VA-priserna.

Bromöllaborna har den dyraste årskostnaden för vatten och avlopp i Skåne län – knappt 6 500 kronor. Billigast är det i Helsingborg, där kostnaden är drygt 2 700 kronor per år.

– Vi ser kraftiga prisskillnader på vatten och avlopp mellan kommunerna. Förutsättningarna för kommunerna varierar visserligen, men de stora variationerna är ändå svåra för en enskild konsument att förstå. En liter mjölk kostar lika mycket över hela Sverige medan det är väldigt stora prisskillnader för en liter vatten beroende på var man bor, säger Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen.

Prisutvecklingen varierar stort över landet. Nils Holgersson-rapporten visar att i 21 kommuner har taxan höjts med över 10 procent det senaste året. Det kan innebära många hundralappars höjning från ett år till ett annat för konsumenterna.

– Vi måste komma bort från ryckigheten i prissättningen och de stora skillnaderna kommunerna emellan. Vattenräkningen ska inte behöva komma som en överraskning för de boende, säger Lotta Jidewå, ordförande i Hyresgästföreningen Kristianstad-Bromölla-Hörby.

Medelpriset för vatten och avlopp i Sverige har ökat med 2,6 procent mellan 2017 och 2018. Sedan 2013 har VA-priset ökat med 15 procent, medan den allmänna prisutvecklingen endast har legat på 3,5 procent.

Klimatförändringarna kommer att föra med sig både fler skyfall med översvämningar och fler fall av akut vattenbrist framöver. Det ställer stora krav på en modernisering och klimatanpassning av Sveriges VA-nät – vilket sannolikt kommer innebära höjda avgifter för hushållen framöver.

I tabellen nedan rangordnas kommunerna i Skåne län utifrån VA-taxa på årsbasis för 2018. VA-taxan redovisas enligt en typlägenhet om 67 kvm. Alla uppgifter är inklusive moms.

Rang län Rang riket Kommun 2017 kr/kvm 2018 kr/kvm Förändring 2017/2018 Kostnad kr/lgh o år
1 11 Helsingborg 39,1 40,6 3,7% 2 704
2 14 Malmö 39,8 40,8 2,5% 2 722
3 18 Kristianstad 41,5 43,1 4,0% 2 876
4 21 Lund 40,4 44,5 10,3% 2 968
5 38 Burlöv 47,6 48,0 1,0% 3 203
6 39 Höganäs 47,5 48,2 1,5% 3 212
7 44 Staffanstorp 49,1 49,1 0,0% 3 274
8 45 Klippan 49,3 49,3 0,0% 3 286
9 48 Ängelholm 49,6 49,6 0,0% 3 308
10 49 Kävlinge 48,4 49,8 3,0% 3 320
11 53 Höör 50,8 50,8 0,0% 3 386
12 55 Båstad 51,3 51,3 0,0% 3 423
13 64 Trelleborg 53,6 53,6 0,0% 3 573
14 67 Landskrona 47,7 54,1 13,3% 3 605
15 73 Svedala 53,2 55,3 4,0% 3 686
16 74 Hässleholm 53,0 55,4 4,4% 3 692
17 80 Sjöbo 56,0 56,9 1,5% 3 792
18 89 Simrishamn 58,0 58,0 0,0% 3 865
19 106 Lomma 61,1 61,1 0,0% 4 074
20 126 Åstorp 58,3 63,8 9,5% 4 253
21 145 Eslöv 65,7 68,2 3,8% 4 549
22 152 Hörby 69,6 69,6 0,0% 4 641
23 156 Ystad 66,0 69,9 5,9% 4 663
24 173 Örkelljunga 70,4 72,0 2,3% 4 801
25 178 Vellinge 71,0 72,5 2,2% 4 834
26 182 Perstorp 73,1 73,1 0,0% 4 875
27 183 Tomelilla 73,2 73,2 0,0% 4 877
28 192 Osby 74,6 74,6 0,0% 4 971
29 206 Skurup 58,9 77,1 30,9% 5 140
30 240 Svalöv 85,4 87,4 2,4% 5 829
31 241 Bjuv 75,1 87,9 17,0% 5 857
32 253 Östra Göinge 88,1 91,2 3,6% 6 080
33 274 Bromölla 75,6 96,8 28,0% 6 453


Om undersökningen:
Sedan år 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO.

Rapporten finns i sin helhet på www.nilsholgersson.nu

Jämförelsen av VA-priserna i denna delrapport bygger på Svenskt Vattens taxestatistik för 2018.

För mer information, kontakta:
Petra Lundh, Hyresgästföreningen norra Skåne: 070-630 74 60
Anneli Philipson, Hyresgästföreningen södra Skåne: 070-471 43 08
Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen: 010-459 16 14