​Växjöbostäder – renovering och ombyggnation, till vilket pris?

Växjöbostäder vill återigen höja hyrorna drastiskt för renoverade lägenheter i kvarteret Alabastern. En ny hyreshöjning med upp till 1 800 kronor i månaden utöver tidigare avtalade hyror gällande renoveringar och underhåll.

Växjöbostäder har renoverat och fortsätter att renovera sina drygt 300 lägenheter i kvarteret Alabastern, Nydalavägen/Hjalmar Petris väg, i området Araby. Under dessa renoveringar har Växjöbostäder och Hyresgästföreningen förhandlat och undertecknat två avtal med ett verktyg som utgår ifrån hyresgästernas värderingar av bostad och område, ett så kallat hyressättningssystem.

Överenskomna höjningar har genomförts utifrån ovannämnda avtal. Exempelvis höjdes hyrorna med 760 kronor i månaden för 3 rum och kök. En hyreshöjning som utgick ifrån en uppgradering av standard och underhåll både i lägenheten och gemensamma ytor.

Men detta verkar inte räcka för Växjöbostäder.

Nu vill fastighetsbolaget ha ytterligare höjningar med i snitt 260 kronor per kvadratmeter och år. I snitt blir höjningen mellan 900 – 1800 kronor per månad beroende på lägenhetens storlek.

Växjöbostäder vill inte längre förhandla via hyressättningssystemet utan denna gång genom att gå till hyresnämnden, en domstolsliknande nämnd som har till uppgift att pröva tvister mellan hyresgäster, i detta fall representerade av Hyresgästföreningen, och fastighetsägare.

Hyresnämnden kommer inte att pröva samtliga 300 lägenheter utan enbart en av vardera sex olika lägenhetstyper och storlekar som finns inom området. Om hyresnämnden godkänner fastighetsägarens yrkanden kommer detta att påverka samtliga lägenheter i kvarteret Alabastern.

Växjöbostäders uppdrag är att kombinera affärsmässighet med ett samhällsansvar. Frågan hyresgästerna kan ställa till fastighetsbolaget; – Är det samhällsansvarligt att begära dessa hyreshöjningar när man ska tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla? Gäller inte framförhandlade hyror mellan parterna, Växjöbostäder och Hyresgästföreningen längre?

För mer information, kontakta gärna:

Lars-Inge Eriksson, ordförande i förhandlingsdelegationen,

Hyresgästföreningen i Växjö

Telefon: 0470-23 655

E-post: lars-i-eriksson@telia.com