(M) och (L) i Malmö tar avstånd från marknadshyror

Under den politiska debatten arrangerad av Hyresgästföreningen Södra Skåne på Moriskan i Malmö i onsdags meddelade både John Eklöf från Moderaterna och Allan Widman från Liberalerna att de inte vill införa marknadshyra i Malmö. De är nöjda med Malmömodellen. Hyresgästföreningen tackar för deras tydliga besked.

– För oss på Hyresgästföreningen är detta ett glädjande besked som vi hoppas att partierna tar intryck av även på en nationell nivå, säger Kenneth Gustavsson, regionordförande i Hyresgästföreningen Södra Skåne.

– Som intresseorganisation för landets hyresgäster vill vi ha klara besked i en så angelägen fråga. En övergång till marknadshyra skulle slå hårt mot hyresgästers boendetrygghet och ekonomiska situation, så vi riktar ett stort tack med en blomma till Moderaterna och Liberalerna i Malmö, fortsätter Kenneth Gustavsson.

Under året som gått har vissa partier på riksnivå öppnat upp för friare hyressättning och marknadshyror, men beskeden från partierna har varit motstridiga och otydliga. Att det nu från flera håll kommer försäkringar om att det nuvarande bruksvärdessystemet för hyressättningen, som till exempel Malmömodellen, är det som ska fortsätta gälla är betryggande.

Malmömodellen är ett sätt att systematisera hyressättningen inom ramen för förhandlad bruksvärdeshyra. Det innebär att Hyresgästföreningen tillsammans med det kommunala bostadsbolaget MKB samt Fastighetsägarnas organisationer bedömt olika faktorer inom standard, läge och kvalitet. Denna form av systematisering av bruksvärdet av lägenheter är avsedd att skapa rättvisa och transparenta hyror. Det ska vara tydligt, både för hyresgäster och andra, varför en viss lägenhet har högre eller lägre hyra jämfört med en annan lägenhet.

Se ett klipp från debatten i onsdags:

Hyresgästföreningen förhandlar hyrorna för merparten av Sveriges tre miljoner hyresgäster. Vi arbetar mot marknadshyror på grund av de ökade kostnader och otryggheten som de skulle föra med sig.

Vi lät under våren konsultfirman Ramböll undersöka vad marknadshyror skulle kunna innebära för hyresgästerna i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Halmstad och Kristianstad. Resultatet förskräcker med hyreshöjningar på mellan 24 och 54 procent i genomsnitt.

Kraftiga hyreshöjningar leder till minskad konsumtion, människor får helt enkelt mindre pengar kvar i plånboken när hyran är betald. Minskad konsumtion bidrar till att öka arbetslösheten. Höjda hyror slår hårt mot hela samhällets ekonomi när allt fler behöver söka ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag för att ha råd att bo.

Men marknadshyror handlar inte bara om förändrade hyresnivåer vid ett systemskifte. Förhandlings- och bruksvärdessystemet är till för att göra hyresrätten till en trygg upplåtelseform med förutsägbar kostnadsutveckling och starkt besittningsskydd. En maktförskjutning till hyresvärdens fördel gör hyresrätten till en mindre trygg och förutsägbar boendeform, och öppnar upp för fastighetsägarens godtycke.

För mer information, kontakta:
Kenneth Gustavsson, regionordförande, Hyresgästföreningen region Södra Skåne, 010-459 23 21
Dan Nicander, regionchef, Hyresgästföreningen region Södra Skåne, 010-459 23 02