Hyresgästföreningen välkomnar åtgärder för schysta villkor på hyresmarknaden

Det behöver vara ordning och reda på bostadsmarknaden. Därför är det bra att regeringen lyfter en så viktig fråga som svarthandel av hyreskontrakt. Men i grunden är bostadsbristen roten till det onda. Det kommenterade Hyresgästföreningen på en pressträff i dag när regeringen överlämnade en lagrådsremiss mot handel med hyreskontrakt.

– Den svarta handeln på hyresmarknaden leder till en oacceptabel obalans på marknaden genom att människor som står i bostadskö får sämre möjlighet att skaffa sig en bostad. Det är också direkt oanständigt att någon försöker tjäna pengar på andras utsatta situation. I grunden är bostadsbristen roten till det onda och det behöver byggas fler hyresrätter med rimliga hyror, säger Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.

Flera av förslagen innebär skärpningar av lagstiftningen när det gäller frågor kring bytesrätt, andrahandsuthyrning och inneboende.

I dag är försäljning av hyreskontrakt kriminaliserad men inte köp av hyreskontrakt. Nu föreslår regeringen att båda leden kriminaliseras. Det är rimligt och en viktig signal, men Hyresgästföreningen menar att man måste vara medveten om att det kan innebära att det blir än svårare att komma åt den olagliga verksamheten eftersom ingen av parterna har incitament att det hela uppdagas.

– Jag konstaterar att flera av förslagen i första hand är riktade till hyresgäster som ägnar sig åt olaglig verksamhet genom att sälja kontrakt. Det är bra, men samtidigt är alltför få förslag inriktade på hur hyresvärdar ska hindras från att ägna sig åt svarthandel. Här behöver fastighetsägarna själva göra ett bättre arbete, säger Marie Linder.

Hyresgästföreningen anser att många av förslagen är bra, andra mer tveksamma. Regeringen föreslår till exempel en inskränkning av hyresgästernas bytesrätt.

– Bytesrätten är viktig och ett av hyresrättens karaktäristiska drag, som bland annat ska underlätta för en rörlig arbetsmarknad. Försämringen påverkar hela bostadsmarknaden och särskilt kommer hyresgäster i nyproduktion att drabbas eftersom omsättningen där är högre under de första åren, säger Marie Linder.

– Det är bra att det tydliggörs att hyran för en hyresrätt i andrahand inte får vara högre än förstahandshyran och att man utvidgar rätten att få tillbaka för hög andrahandshyra. Men att man skulle bli av med sitt hem om man tar ut för hög andrahandshyra får orimliga konsekvenser för hyresgästen, inte minst att man med detta förslag även riskerar fängelsestraff, säger Marie Linder.

Dessutom menar Hyresgästföreningen att regelverken för andrahandshyresgästen är svåröverskådliga, vilket är ytterligare ett skäl till att konsekvenserna blir orimliga.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.