Rikshems hyresgäster i Uppsala har fått nya hyror

Efter många månader av förhandling har Hyresgästföreningen nu äntligen nått en överenskommelse med Rikshem om nya hyror i Uppsala. Förhandlingarna som har pågått sedan oktober har varit svåra. Parterna har stått långt ifrån varandra. Överenskommelsen landade på ett spann om 0,6-1,2% hyreshöjning från 1 juli 2018.

Rikshem yrkade hyreshöjningar i spannet 1,9-2,6 %, som skulle gälla från 1 januari 2018. Motiveringen var den höga kostnadsutvecklingen för bolaget.

- Mot bakgrund av hur samhällsekonomin sett ut de senaste fyra åren, där vi i Sverige har och har haft fortsatt rekordlåga räntor, en reporänta på minus och låg inflation, så var det här inget som Hyresgästföreningen kunde acceptera. Med hänsyn till andra överenskommelser i Uppsala så får vi betrakta denna som acceptabel. Det är aldrig roligt att tvingas medge hyreshöjningar när vi vet att många redan sitter med, i vårt tycke, för höga hyror runtom i Uppsala, säger Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle.

- Samtidigt så är det så att vi är tvingade att följa lagstiftningen och i den finns dessvärre inte balans mellan hyresvärd och hyresgäst utan hyresgästen har en betydligt svagare ställning – även om ärendet går vidare för avgörande i Hyresnämnden, fortsätter Lena Jansson Nordin.

Den överenskommelse som nu kommit till stånd är differentierad mellan olika områden, vilket innebär att höjningen är olika beroende på i vilket område man bor och är kopplad till nyligen genomförd ombyggnation och huruvida hyresgästen själv betalar för vattenförbrukning.

Samtliga nya hyror gäller från 1 juli 2018.

Bor man i Gränbys nyligen ombyggda lägenheter får man en höjning på 0,6 %.

Bor man på Kvarngärdet eller Diset får man en höjning på 0,9 %

Bor man på Glimmervägen 5 – 11 (höghusen) eller på Granitvägen 1 blir höjningen 0,95 %.

I övriga områden där det inte förekommit ombyggnation efter 2012 blir höjningen 1,2 %.